Na hlavný obsah

Začiatkom roka 2022 dokončili 4 078 bytov, medziročne menej o 9,1 %

Rodinných domov sa však podarilo dokončiť o štvrtinu viac ako pred rokom.

Začiatkom roka 2022 dokončili 4 078 bytov, medziročne menej o 9,1 %
Na snímke výstavba bytov. Foto: RTVS

Celkový počet dokončených bytov klesol, rodinných domov sa však podarilo dokončiť o štvrtinu viac ako pred rokom.

Na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2022 dokončilo 4 078 bytov, medziročne ich počet klesol o 9,1 %. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktorý bol minimálne zasiahnutý pandémiou, bolo aktuálne dokončených o 10 % menej bytov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch bola situácia vo výstavbe bytov v krajoch značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska došlo medziročne k úbytku dokončených bytov. Poklesy do 15 % zaznamenali v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Prepad výstavby v Bratislavskom kraji

Vysoký, takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby. Pokles výstavby v regióne okolo hlavného mesta sa prejavuje už niekoľko štvrťrokov.

To spôsobilo, že sa náskok Bratislavského kraja v počte dokončených bytov pred ostatnými regiónmi výrazne znížil. Zatiaľ čo v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo je porovnateľné s Trnavským krajom.

Naopak, dynamický, až tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahol aj Košický (o 12,6 %) a Trenčiansky kraj (o 11,8 %). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

Počet začatých bytov stúpol

Počet začatých bytov počas prvého štvrťroka 2022 zaznamenal oživenie. Celkovo sa začalo stavať 4 351 bytov, čo bolo o 6,1 % viac ako pred rokom. Aktuálny počet začatých bytov však stále nenabral rekordné hodnoty z 1. štvrťroka 2020.

Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 %. Počet začatých bytov v rodinných domoch však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne nižší. Rast rozbehu výstavby tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch.

Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných vyše 80 000 bytových jednotiek, čo bolo o 6 % viac ako pred rokom.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko