Na hlavný obsah

Riziko vzniku požiarov je naďalej vysoké, do niektorých lesov zakázali vstup

Nesmie sa v nich fajčiť či zakladať oheň.

Riziko vzniku požiarov je naďalej vysoké, do niektorých lesov zakázali vstup
Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto vyzýva verejnosť na zodpovedné správanie sa a rešpektovanie zákazov.

„Upozorňujeme najmä na zákaz manipulácie s ohňom, okrem toho niektoré okresné úrady vydali aj zákaz vstupu do lesov, alebo obmedzili vstup len na turistické a cyklistické chodníky,“ informuje ministerstvo vnútra.

Od začiatku júla zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách. Pri hasení lesných porastov v ťažko dostupnom teréne pomáhal aj vrtuľník ministerstva vnútra a ministerstva obrany.

Ľudia nemôžu využívať ani ohniská

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasujú podľa zákona o ochrane pred požiarmi jednotlivé okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Aktuálne platí pre väčšinu územia Slovenska. Celý zoznam je dostupný na stránkach ministerstva vnútra.

Zakázané je najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče, atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu;
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa nesmie v danej lokalite opekať ani na vyhradených miestach. Pre porušenie zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. „Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur,“ dodáva MV.

Zákaz vstupu do lesa

Niektoré okresné úrady vydali taktiež zákaz využívania lesov verejnosťou. Podľa zákona môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú.

Ide o prípady, kedy to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem.

Aktuálne obmedzenia:

 • Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice – okolie vydali (od 23. 7. do odvolania) zákaz vstupu do lesov na území oboch okresov.
 • Okresný úrad Nové Zámky vydal (od 26. 7. do odvolania) zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov v celom okrese.
 • Okresný úrad Brezno zakázal (od 15. 7. do 30. 9.) využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch obhospodarovateľa lesa – Pozemkové spoločenstvo Telgárt.
 • Okresný úrad Spišská Nová Ves vydal zákaz (od 21. 7. do 31. 8.) využívania lesov na lesných pozemkoch v obhospodarovaní Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., a to najmä v lokalitách Chránený areál Knola, Prírodná rezervácia Muráň, Viničiar a Pukanes.
 • Okresný úrad Poprad vydal zákaz na vybrané lesné pozemky v okrese Poprad a Levoča v pôsobnosti úradu. Zákaz je platný do odvolania.

Bližšie informácie o aktuálnych obmedzeniach nájdete na stránkach ministerstva vnútra.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko