Na hlavný obsah

Súdny dvor Európskej únie zamietol žaloby Talianska a Európskeho parlamentu

Nesúhlasili s umiestnením európskych agentúr.

Súdny dvor Európskej únie zamietol žaloby Talianska a Európskeho parlamentu
Ilustračné foto - súdne kladivko na jednej z hviezd na vlajke EÚ. Foto: TASR

Rozhodnutia zástupcov členských štátov Európskej únie umiestniť nové sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA) a sídlo Európskej agentúry práce (ELA) sú akty politickej povahy bez záväzných právnych účinkov.

Nemožno proti nim podať žalobu o neplatnosť, uviedol to vo štvrtok (14. júla) Súdny dvor EÚ.

Súdna inštancia z Luxemburgu pripomenula, že 20. novembra 2017 zástupcovia vlád členských štátov EÚ vybrali mesto Amsterdam, ktoré nahradilo Londýn ako nové sídlo Európskej agentúry pre lieky.

A v júni 2019 rozhodli, že novozriadená Európska agentúra práce vznikne v Bratislave. Taliansko a samospráva mesta Miláno následne napadli rozhodnutie členských štátov o umiestnení sídla EMA v Amsterdame.

Európsky parlament (EP) zase spochybnil rozhodnutie štátov umiestniť sídlo ELA do Bratislavy. To zdôvodnil tým, že agentúra ELA vznikla na základe pravidiel EÚ o voľnom pohybe a sociálnom zabezpečení. Pri nich má mať europarlament ako spoluzákonodarca rovnaké slovo, čo sa však nestalo.

Politické rozhodnutia členských štátov

Súdny dvor vo štvrtok (14. júla) všetky tieto žaloby zamietol. Súd pripomenul, že akty, ktoré prijali zástupcovia vlád členských štátov eurobloku nie sú predmetom preskúmania zákonnosti súdom EÚ.

Takýto akt však nesmie predstavovať rozhodnutie prijaté Radou EÚ ako inštitúciou Únie. Súd preskúmal, či právomoc týkajúca sa umiestnenia sídla orgánov, úradov a agentúr EÚ prináleží zástupcom vlád členských štátov, ktorí konajú na základe spoločnej dohody, alebo či prináleží Európskemu parlamentu.

Súd nakoniec rozhodol, že čl. 341 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa neuplatňuje na umiestnenie sídla orgánu, úradu alebo agentúry, akými sú EMA a ELA.

Súdny dvor rozhodol, že rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov Európskej únie – prijaté v novembri 2017 a v júni 2019 – o nových sídlach EMA a ELA nepokladá ako akty Rady EÚ.

Ide o rozhodnutia, ktoré boli prijaté kolektívne a na základe spoločnej dohody zástupcami týchto vlád. To znamená, že rozhodnutia, ktoré prijali členské štáty v oblasti, v ktorej ZFEÚ nestanovujú povinnosť členských štátov konať, sú zbavené akéhokoľvek záväzného právneho účinku v práve Únie.

Ide o rozhodnutia politickej povahy členských štátov, ktoré nemôžu byť predmetom žaloby o neplatnosť, čo je uvedené v čl. 263 ZFEÚ.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet