Na hlavný obsah

Vláda bude rokovať o doplnení lokalít do Natury 2000 aj oprave národného archívu

Má sa tiež schváliť Akčný plán pre otvorené vládnutie.

Vláda bude rokovať o doplnení lokalít do Natury 2000 aj oprave národného archívu
Na snímke členovia vlády SR na jej schôdzi. Foto: TASR

Do zoznamu chránených území Natura 2000 sa má doplniť 97 lokalít s celkovou výmerou 10 195 hektárov. Na 50 percentách výmery má dôjsť k zvýšeniu stupňa ochrany oproti súčasnému stavu.

Vyplýva to z návrhu, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu. Doplnením území sa bude zaoberať vláda na stredajšom online zasadnutí.

Na svojej 90. schôdzi má kabinet schváliť komplexnú rekonštrukciu Slovenského národného archívu, vybudovanie nových vysokokapacitných úložných priestorov štátnych archívov, ale aj dobudovanie funkcionalít Elektronického archívu Slovenska.

Ministri sa majú zaoberať aj súčasným nevyhovujúcim stavom štátnych archívov. Môže dôjsť k stratám archívnych dokumentov. Rezort vnútra na to upozorňuje v Stratégii ochrany archívnych dokumentov na roky 2022 – 2026.

Aktualizácia katastra a nový akčný plán

V stredu (13. júla) má vláda riešiť Národnú správu SR spracovanú v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti z dielne Úradu jadrového dozoru. V období od začiatku roka 2019 do konca minulého roka bola prevádzka všetkých jadrových zariadení na Slovensku bezpečná a spoľahlivá.

Slovensko tiež podľa správy splnilo odporúčania z predchádzajúceho posudzovacieho zasadnutia signatárov dohovoru. Aktualizovať sa má aj zoznam katastrálnych území s najväčšou naliehavosťou pre začatie pozemkových úprav.

Pri projektoch pozemkových úprav dochádza k omeškaniu odovzdania prác z dôvodu pandémie a reštrikčných opatrení. Vládny kabinet má rokovať o posilnení koordinačného postavenia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Vytvoriť sa má aj výkonný aparát, ktorý bude pripravovať strategické a analytické materiály a na technickej úrovni zabezpečovať koordináciu politík. Ministerstvo kultúry na rokovanie predložilo Víziu rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a akčný plán na roky 2022 až 2024.

Stratégia definuje smerovanie verejných politík na účel dosiahnutia väčšieho pokroku v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Kladie si viaceré ciele. Ministri majú tiež schváliť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko