Na hlavný obsah

Všeobecné ambulancie by mohli byť dostupnejšie

Zlepšiť by sa mohla aj koordinácia so špecialistami.

Všeobecné ambulancie by mohli byť dostupnejšie
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Všeobecné ambulancie by mohli byť v budúcnosti dostupnejšie. Zlepšiť by sa mohla aj ich koordinácia so špecialistami. Vyplýva to z aktualizovanej verzie strategického rámca starostlivosti o zdravie do roku 2030. Tú vláda schválila koncom júna.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podotklo, že v súčasnosti je ambulantná zdravotná starostlivosť fragmentovaná, s rozdielnymi motiváciami a nedostatkom koordinácie. To spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov. Potrebné je preto implementovať integrovaný model.

„Fragmentácia má negatívny vplyv na kvalitu, náklady a výsledky. Eliminácia tejto neefektivity je kľúčová pre zlepšenie parametrov kvality a zníženie nákladov. Dôkazy ukazujú, že sa to môže dosiahnuť vyššou vertikálnou aj horizontálnou integráciou poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v dokumente.

Integrovaný model je organizovaná, koordinovaná a spolupracujúca sieť, ktorá spája rôznych poskytovateľov.

Udržanie ambulantnej praxe s modelom jeden lekár a jedna sestra nie je podľa ministerstva do budúcna možné. Poukazuje pri tom na starnutie populácie, významný nárast chronických ochorení či nedostatok všeobecných lekárov a ich vysoký vek.

Posilnenie personálnych kapacít a nové modely organizácie práce ako nevyhnutnosť

Za nevyhnutné preto považuje posilnenie personálnych kapacít všeobecných ambulancií a implementovanie nových modelov organizácie práce s cieľom zvýšenia produktivity.

„Výsledkom toho bude môcť všeobecná ambulancia poskytnúť zdravotnú starostlivosť vyššiemu počtu pacientov ako v súčasnosti. A ďalej aj komplexne manažovať širšiu škálu chronických ochorení vo svojej ambulancii namiesto návštevy u lekára špecialitu,“ vysvetlilo MZ.

Tak sa podľa neho zlepší prístup pacientov ku všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zvýši sa atraktívnosť odboru všeobecné lekárstvo a pediatria. Tým sa zároveň zdokonalí aj koordinácia medzi špecializovanou a ambulantnou starostlivosťou.

V segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) podľa ministerstva treba aktualizovať súčasnú podobu minimálnej siete.

„Sieť na existujúci problém nedostatku špecialistov neupozorňuje (sieť je podľa normatívov naplnená), nelokalizuje ho ani ho nepredvída (sieť je statická a nereflektuje na demografické zmeny alebo zmeny v medicínskych postupoch),“ skonštatoval rezort.

Zároveň podľa neho treba stanoviť normatívy pre ŠAS na úrovni menších územných jednotiek, napríklad okresov. „Sieť dnes stanovuje normatívy na úrovni kraja, čo môže viesť k nedostupnosti ŠAS pre niektoré regióny,“ doplnilo MZ.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko