Na hlavný obsah

Ako prvý uskutočnil na Slovensku transfúziu krvi

Jeho meno je späté s rozvojom košickej cievnej chirurgie.

Ako prvý uskutočnil na Slovensku transfúziu krvi
Prof. MUDr. Ján Kňazovický vykonal prvú transfúziu krvi na Slovensku v roku 1923. Foto: archív TASR

Dňa 27. októbra 1893 sa v Ľubietovej narodil MUDr. Ján Kňazovický. Jeho meno je nerozlučne späté s rozvojom košickej cievnej chirurgie. Zomrel pred 35 rokmi.

Vyštudoval medicínu v rokoch 1911-1916 na univerzite v rumunskej Kluži. S praxou chirurga začínal na Ústave vojnových invalidov v Košiciach, kde si pod vplyvom svetoznámeho profesora Lichenberga osvojil a zdokonalil základy chirurgie a medicínske myslenie.

Počas vyhlásenia Československej republiky (ČSR) pracoval ako lekár v radoch Červenej armády. Pri bojoch na Tise bol postrelený a po úspešnej operácii v Budapešti sa mohol vrátiť k práci lekára v župnej nemocnici v Stoličnom Belehrade. Neskôr bol asistentom na druhej chirurgickej klinike v Budapešti.

Do Československa sa vrátil až v roku 1922 po vyhlásení amnestie. Začal pracovať na chirurgickej klinike Štátnej nemocnice v Bratislave s profesorom Stanislavom Kostlivým. Od roku 1930 pôsobil ako prednosta chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach.

Popri práci lekára sa venoval aj vedeckej práci a v roku 1933 bol habilitovaný na docenta. V roku 1938 sa stal riaditeľom Štátnej nemocnice v Košiciach, ktorú opustil po okupácii mesta a prijal post prednostu chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Martine.

Bol priekopníkom v oblasti krvnej transfúzie

Po druhej svetovej vojne sa vrátil znovu do Košíc, kde už zotrval natrvalo. Bol prvým dekanom novozaloženej pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, z ktorej sa v roku 1959 stala samostatná fakulta novej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Ján Kňazovický bol úspešný aj v oblasti krvnej transfúzie. Ako prvý na území Slovenska ju uskutočnil v roku 1923.

Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval chirurgii gastrointestinálneho traktu, ako aj jeho motilite (schopnosti organizmu samostatne sa pohybovať, pozn. redakcie) po žalúdočných a črevných chirurgických zákrokoch. V oblasti cievnej chirurgie patril medzi tých, čo kliesnili cestu pre zavádzanie angiografie (medicínska vyšetrovacia metóda, ktorej účelom je zobrazenie ciev, pozn. redakcie).

Svoju pozornosť sústredil aj na problematiku infúznych roztokov a krvných transfúzií. V organizačnej práci sa zaslúžil o vznik a rozvoj transfúznych staníc, stredných zdravotníckych škôl a neskôr Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde vybudoval laboratórium pri chirurgickej klinike. Ako pedagóg vychoval viacero odborníkov, bol zakladateľom tzv. košickej chirurgickej školy.

Za 67 rokov praxe uskutočnil viac ako dvadsaťtisíc operácií

Láska ku chirurgii a radosť zo zachraňovania životov z neho urobili aj rekordmana svetových štatistík. Aktívne operoval do veku 85 rokov, poslednú operáciu viedol ako 91-ročný a aj keď sa rozhodol zavesiť skalpel na klinec, bol stále aktívny ako pomocný lekár. Za 67 rokov praxe uskutočnil vyše 20 000 operačných zákrokov.

Tabuľa s názvom Ulica prof. Jána Kňazovického
Slávnostné premenovanie Galenovej ulice na ulicu prof. Jána Kňazovického v Košiciach v roku 2016.Foto: TASR

Uznávaný lekár obohatil chirurgiu o niekoľko prelomových metodík, ktoré z neho urobili ikonu nielen v našich končinách, ale aj vo svete. Ján Kňazovický zomrel 20. augusta 1987 v Košiciach vo veku 93 rokov.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ sa od roku 1993 každoročne koná Memoriál profesora Kňazovického. Od roku 2007 udeľujú na Slovensku medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického darcom krvi za viac ako 100-násobné darcovstvo u mužov a vyše 80-násobné u žien. Medaila sa stala najvyšším ocenením pre bezpríspevkových darcov krvi.

Na počesť výnimočnej osobnosti sa za účasti vtedajšieho primátora mesta Košice Richarda Rašiho uskutočnilo 14. januára 2016 premenovanie Galenovej ulice v Košiciach na ulicu profesora Jána Kňazovického.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko