Na hlavný obsah

Európa si pripomína obete stalinizmu a nacizmu

Symbolickým dátumom spomienky je deň, kedy si Sovietsky zväz a nacistické Nemecko podpisom rozdelili Európu.

Európa si pripomína obete stalinizmu a nacizmu
Podpisovanie paktu Molotov-Ribbentrop. Foto: BBC

Hlavným zmyslom Európskeho dňa spomienky na obete stalinizmu a nacizmu je zachovať spomienku na obete masových deportácií a vyhladzovania. Zároveň tiež posilniť demokraciu, mier a stabilitu na európskom kontinente. Prvýkrát si ho obyvatelia európskeho kontinentu pripomenuli v roku 2009.

Pamiatka obetí nacistických a stalinských represií sa každoročne pripomína 23. augusta. V tento deň v roku 1939 uzatvoril komunistický Sovietsky zväz a nacistické Nemecko pakt. Nazvali ho podľa ich ministrov zahraničných vecí Joachima von Ribbentropa a Viačeslava Molotova.

Podpisom sa rozdelila sféra vplyvu

Podpisom paktu Molotov-Ribbentrop si obe totalitné krajiny rozdelili východnú Európu prostredníctvom tajných dodatkových protokolov.

„Dohoda otvorila bránu k druhej svetovej vojne a všetkým druhom totalitného násilia. Od nútenej migrácie cez otrockú prácu a vojnové zločiny až po genocídu, ktorá nemá vo svetových dejinách obdobu – holokaust,“ uviedla na svojej stránke Európska sieť Pamäť a Solidarita (ESPS).

O pripomínaní si obetí stalinizmu a nacizmu rozhodol Európsky parlamentu (EP) 2. apríla 2009 v Bruseli. Učinil tak na podnet iniciatívy skupiny poslancov z roku 2008. Europoslanci schválili uznesenie s názvom Svedomie Európy a totalitarizmus.

V prijatom uznesení zákonodarcovia žiadali, aby bol daný deň pamätným pre obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov. A aby si ho ľudia pripomínali „nestranne a s úctou“.  

Poslanci EP poukázali na to, že masové deportácie, vraždenie a zotročovanie stalinizmom a nacizmom patria k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti a nedajú sa premlčať. A to na základe Európskej dohody o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohody OSN o nepremlčateľnosti zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Aj tento rok, ktorý sa nesie v tieni vojny na Ukrajine, sa v rámci európskeho dňa spomienky organizuje medzinárodná vzdelávacia kampaň.

Jej cieľom je priblížiť význam týchto udalostí Európanom a zachovať v ich mysliach 23. august ako symbol pamiatky obetí totalitných režimov 20. storočia. Dôležitým prvkom tohto podujatia je špeciálne pri tejto príležitosti vytvorená známka „Remember. August 23“ (Pamätaj. August 23).

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet