Na hlavný obsah

Nárast cien energií trápi vysoké školy, čakajú pomoc od štátu

Mnohé odkladajú rekonštrukcie.

Nárast cien energií trápi vysoké školy, čakajú pomoc od štátu
Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR

Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. „Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu“. Povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

STU bude reagovať flexibilne

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. „Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára. Prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne,“ poznamenal hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer každého subjektu, teda i vysokých škôl. „Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok 2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany ministerstva školstva,“ povedalo vedenie.

Žilinská univerzita v Žiline v súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. Skonštatoval prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Jozef Ristvej.

„Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie. Na strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni 150 kW,“ uviedol Ristvej.

Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku. Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu.

„V nasledujúcom roku očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022“. Uviedol Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Negatívne vplyvy na financie univerzít

Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie. Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií. Pripravuje variantné riešenia, ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity.

„Štát už druhý rok po sebe skrátil výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky,“ uzavrel.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko