Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

NKÚ upozorňuje na kritickú situáciu pri čerpaní eurofondov

Slovensko nie je dostatočne pripravené ani na vyraďovanie jadrových blokov.

NKÚ upozorňuje na kritickú situáciu pri čerpaní eurofondov
Predseda najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy o nezrovnalostiach informoval troch najvyšších ústavných činiteľov. Foto: TASR

Nezrovnalosti pri čerpaní eurofondov či neefektívne financovanie vedy a výskumu. Aj toto patrí k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Ako konštatuje, hospodárenie Slovenska sa po prepade spôsobenom pandémiou čiastočne zotavilo. „V porovnaní s ostatnými členskými krajinami Únie však má druhý najpomalší nárast HDP, hneď po Nemecku. Za Slovenskom nasleduje Česko,“ uvádza NKÚ v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2021.

Európsky priemer nárastu reálneho HDP bol v roku 2021 na úrovni 5,3 %. Spomedzi krajín V4 na tom bolo najlepšie Maďarsko (nárast o 7,1 %). Slovenské HDP vzrástlo o 3 %.

Predseda úradu Ľubomír Andrassy upozornil na kritickú situáciu pri čerpaní eurofondov. „Rizikom je fakt, že v súčasnosti sa prelínajú aktivity súvisiace s dočerpaním takmer polovice z vyše 14 miliárd eur už končiaceho programového obdobia s aktivitami nového programového obdobia či projektmi naviazanými na Plán obnovy a odolnosti,“ vysvetlil.

Kontrolný úrad okrem toho zistil množstvo nezrovnalostí pri ich čerpaní. Z predošlého programového obdobia sú vo výške takmer 101 miliónov eur. V súčasnom období sú spochybnené projekty za dve miliardy a SR uznala Európskej komisii chyby za necelé dva milióny.

Zdroj: NKÚ

Nezrovnalosti, ktoré štát nevymôže od prijímateľov eurofondov, musí uhradiť z vlastného rozpočtu. „V konečnom dôsledku sa na to poskladajú všetci občania,“ upozornil Andrassy.

Zlyhávajú vnútorné kontrolné systémy

Kontrola NKÚ rovnako ukázala, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), ako aj vedecká grantová agentúra ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied (VEGA) zápasia s netransparentnými postupmi v riadení prideľovania finančných prostriedkov. „Problémom je aj vnútorný kontrolný systém, v prípade VEGA je až neúčinný,“ dodali kontrolóri.

Zdroj: NKÚ

Slovensko nie je podľa nich ani dostatočne pripravené na vyraďovanie jednotlivých jadrových blokov. Pri kontrole tohto procesu pri V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice zistili nefunkčný vnútorný kontrolný systém, pasivitu dozornej rady spoločnosti či nesplnenie termínu vyradenia do roku 2027. „Pozitívom je fakt, že súčasné vedenie spoločnosti už počas výkonu auditu prijímalo opatrenia posilňujúce všetky úrovne vnútornej kontroly,“ konštatuje úrad.

Zdroj: NKÚ

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko