Na hlavný obsah

Pojednávanie v kauze Fatima súd odročil

Jankovská si zásielku zo súdu prevzala neskoro.

Pojednávanie v kauze Fatima súd odročil
Na snímke bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská vychádza z pojednávacej sály na Okresnom súde v Trnave. Foto: TASR

Okresný súd v Trnave v piatok (19. 8.) neotvoril hlavné pojednávanie s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, bývalým šéfom protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Róbertom Krajmerom a ďalším obžalovaným Petrom Vaskom v kauze známej ako Fatima.

Dôvodom bolo nedodržanie lehoty pri doručovaní obžaloby Jankovskej. Tá v takejto situácii nedala súhlas na pojednávanie. Na súd do Trnavy prišla napriek problematickému zdravotnému stavu.

Podľa jej advokáta Petra Erdősa obžaloba v tomto prípade ani nemala byť podaná. Jankovskej nebolo zo strany vyšetrovateľa umožnené preštudovať si vyšetrovací spis a oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania.

Neschopná absolvovať hlavné pojednávanie?

K jej aktuálnemu zdravotnému stavu uviedol, že nie je schopná absolvovať hlavné pojednávanie. Na súd prišla len preto, aby mohla po otvorení hlavného pojednávania urobiť vyhlásenie.

Jankovská je obžalovaná z vydierania formou spoluúčastníctva, Krajmer z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa a Vasko takisto z vydierania.

Sudca skonštatoval, že pokyn na doručenie obžaloby išiel zo súdu 2. júla. Obžalovaná si však poštu nepreberala. Doručiť sa ju podarilo až polícii, na dodržanie procesnej lehoty chýbal jeden deň.

Jankovská, ktorá napriek problematickému zdravotnému stavu na súd do Trnavy prišla, nedala pri nedodržanej lehote súhlas na konanie pojednávania.

poslať stanovisko zástupcu špeciálneho prokurátora JUDr. Ladislava Masára k mediálne známemu prípadu:

Stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry

„V trestnej veci známej ako „Bar Fatima“ dňa 19. 8. 2022 po odročení hlavného pojednávania obhajca obžalovanej Jankovskej opätovne verejne prezentoval viaceré nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti,“ uviedol Dalibor Skladan, hovorca Generálnej prokuratúry SR.

Uvádza, že obvinená mala počas vyšetrovania v uvedenej trestnej veci plne zachované právo na obhajobu, pred vyšetrovateľom mala možnosť sa dvakrát ku stíhanému skutku vyjadriť, rovnako mala ona a aj jej obhajca zachované právo na nazeranie do vyšetrovacieho spisu.

Taktiež mala plne zachované právo na podávanie sťažností, žiadostí a návrhov, čo opakovane aj využila. Na všetky tieto podania sa v súlade so zákonom a súdnou praxou reagovalo. Obhajoba mala plne zachované aj právo na navrhovanie dôkazov. Viacerým týmto návrhom sa vyhovelo. Preto je nepravdivé tvrdenie, že toto právo nemohla využiť.

V neposlednom rade v jej prípade bol aj návrh na postup zo strany generálneho prokurátora SR vyhodnotený ako nedôvodný (upovedomenia zo dňa 15.03.2021).

Ďalej ak obhajca obžalovanej opakovane tvrdí, že jeho klientke nebolo umožnené preštudovať vyšetrovací spis, tak k tomu uvádza nasledovné fakty:

„Toho času obvinenej vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) postupne poskytnutol dva rôzne samostatné termíny na štúdium vyšetrovacieho spisu. Týchto sa však bez riadneho ospravedlnenia nezúčastnila, rovnako ani jej obhajca. Ospravedlnenia obvinenej teda neboli riadne predložené a preto nemohli byť akceptované (okrem iného aj z dôvodu, že neobsahovali ani len diagnózu obvinenej),“ pokračuje.

Záverečné štúdium spisu znamená právo obhajoby, nie jej povinnosť

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) pripomína, že záverečné štúdium spisu je pritom právom obhajoby, nie jej povinnosťou. Orgány prípravného konania vytvorili zákonom predpísané podmienky na realizáciu tohto práva, ktoré však obhajoba (vrátane obhajcu) nevyužila.

„Možno pritom dodať, že už počas vyšetrovania sa chcela obvinená zúčastniť vyšetrovacích úkonov. Avšak súčasne sa z týchto ospravedlňovala, pritom žiadne relevantné ospravedlnenie do júna 2021 (napr. lekársku správu) nepredložila,“ objasňuje hovorca.

Pokiaľ ide o väzbu obvinenej v tomto trestnom konaní, tak z nej ju prepustili práve príkazom dozorového prokurátora zo dňa 26.05.2021.

Ak teda obhajca dotknutej obžalovanej tvrdí, že až Ústavný súd SR konštatoval sústavne porušenie základných práv jeho klientky počas vyšetrovania, tak v prvom rade je dôvodné uviesť, že nález Ústavného súdu SR bol vydaný dňa 14.10.2021.

Vzťahoval sa výlučne na rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zo dňa 15.03.2021. A to z dôvodov tam uvedených, ktoré sa netýkali procesného postupu orgánov činných v trestnom konaní a ani skutkovej alebo právnej stránky prípadu.  

„V závere možno dodať, že ÚŠP GP SR plne rešpektuje prezumpciu neviny dotknutej obžalovanej, rovnako právo na rešpektovanie dôvernosti jej zdravotného stavu. Ale v tomto smere opäť jej obhajca nepravdivo a zavádzajúco informoval,“ dodáva.

ÚŠP pripomína, že z vykonaného znaleckého dokazovania v tejto veci, ale aj z iných konaní, jasne rezultuje, ide celkovo 3 znalecké posudky od psychiatrov, že obžalovaná je schopná účasti na úkonoch trestného konania.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny