Na hlavný obsah

Slovensko sa stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

Ide o intenzívnejšiu formu spolupráce.

Slovensko sa stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry
Na ilustračnej počítačovej snímke poskytnutej Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) observatóriá Herschel (v hornej časti) a Planck (v spodnej časti). Foto: TASR/AP

Vláda SR schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce. Vďaka nej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor. V pondelok (8. 8.) o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Slovensko bude môcť participovať na významných európskych projektoch, podieľať sa na budovaní nových európskych satelitov alebo participovať na výskumných misiách.

Podpísanú Zmluvu o pridružení následne predložia Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautiky. Status pridruženého členstva v ESA predstavuje veľký míľnik. A to najmä pre nové možnosti pre našu krajinu,“ hovorí štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo na MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Dodáva, že Slováci budú môcť pracovať priamo v ESA a slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA. Je to príležitosť pre softvérové firmy, start-upy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu, ktoré sa podľa neho už nebudú musieť presídľovať mimo Slovenska.

Pridružené členstvo ESA zvyšuje aj možnosti Slovákov pracovať priamo vo vesmírnej agentúre

„Vstup do ESA je veľkým krokom vpred a pridanou hodnotou pre Slovensko. Zatiaľ čo doteraz mohli zamestnanci ESA z nečlenských krajín zastávať len úlohu kontraktorov, uchádzači o zamestnanie z členských krajín už môžu pracovať priamo v agentúre,“ približuje Mária Bresťanská, projektová koordinátorka v ESA.

Observatórium na Lomnickom štíte má významnú úlohu pri výskume vesmíru

V rámci slnečného výskumu prebieha projekt európskeho slnečného ďalekohľadu (European Solar Telescope – EST) a astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi tohto projektu. Koronárna stanica na Lomnickom štíte zohráva dôležitú rolu v systéme európskych slnečných observatórií, nakoľko je jedným z kľúčových zariadení výskumnej infraštruktúry.

„Som rád, že práve astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi projektu EST. Európsky slnečný ďalekohľad je plánovaný revolučný prístroj zameraný na štúdium základných procesov na Slnku. Bude to najväčší slnečný ďalekohľad v Európe,“ približuje Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV.

Viacero unikátnych prístrojov pre pozorovanie vesmírnych objektov

ESA v súčasnosti prevádzkuje viacero unikátnych prístrojov za účelom pozorovaní vesmírnych objektov. V oblasti výskumu Slnka je to napríklad satelit Solar Orbiter (SoLO), na ktorého palube je 10 vedeckých prístrojov. Jedným z nich je koronograf Metis.

Pozorovania slnečnej koróny vo viditeľnej časti spektra sú aj úlohou observatória na Lomnickom štíte. Kombináciou meraní získaných prístrojom Metis/SoLO a dát pozorovaných
na observatóriu Astronomického ústavu na Lomnickom štíte je možné získať komplexnejší pozorovací materiál potrebný na výskum fyzikálnych procesov v slnečnej atmosfére.

„Naše pozorovania teda umožnia vidieť aj nižšie vrstvy koróny. Tá je pre Metis skrytá. Pozorovania z Lomnického štítu môžu navyše slúžiť aj na kroskalibráciu vesmírnych a pozemských pozorovaní,“ hovorí Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV.

Astronomické observatórium na Lomnickom štíte je jedno z najvyššie položených pracovísk na Slovensku vo výške 2 633 metrov. Patrí medzi 4 špecializované pracoviská na svete.

„Do budúcnosti by sa koronograf na Lomnickom štíte mohol využiť aj ako testovacia platforma („testing bed“) pre budúce plánované prístroje ESA zamerané na výskum slnečnej koróny,“ dodáva Gömöry.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko