Na hlavný obsah

Úrad jadrového dozoru povolil spustenie tretieho bloku elektrárne v Mochovciach

Jadrovú elektráreň otvorili v novembri 2008.

Úrad jadrového dozoru povolil spustenie tretieho bloku elektrárne v Mochovciach
Chladiaca veža 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Foto: TASR

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vo štvrtok (25. 8.) vydal rozhodnutie, ktorým umožňuje spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne (JE) Mochovce.

„Po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dnes 25. augusta 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie,“ uviedol ÚJD.

Vydaniu povolení predchádzala podľa ÚJD rozsiahla inšpekčná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD a ich externej podpory. „Druhostupňové rozhodnutie sme vydali až po dôslednom vyhodnotení všetkých nezávislých analýz a odborných posudkov,“ vysvetlil ÚJD.

Podľa predsedníčky ÚJD Marty Žiakovej je druhostupňové konanie konečné. „ÚJD priebežne informoval o jednotlivých krokoch v konaní na svojom webovom sídle, kde zároveň zverejnil aj podklady pre druhostupňové rozhodnutie, ako aj návrh samotného rozhodnutia,“ zdôraznila Žiaková.

Postupný proces

Vysvetlila, že rozhodnutie umožňuje elektrárni uviesť blok do prevádzky. „Proces uvádzania do prevádzky sa začína zavezením prvej kazety (paliva) do reaktora. V okamihu, ako nadobudne rozhodnutie právoplatnosť a vykonateľnosť, Slovenské elektrárne (SE) môžu začať so zavážaním paliva a s ďalšími postupnými krokmi,“ doplnila.

Spúšťanie reaktora je podľa nej dlhodobý proces. „Skúšky vo veľmi optimálnom prípade môžu trvať štyri mesiace. Ak treba niečo spomaliť alebo zopakovať, môže to byť viac mesiacov,“ poznamenala. Dodala, že ÚDJ začne výraznejšie kontrolovať aj štvrtý blok. Jeho spustenie do prevádzky predpokladá do dvoch rokov.

„Úrad si ich nechal vypracovať v rámci procesu preverovania podnetov a obsahujú komplexné odôvodnenie preverenia podmienok procesu uvádzania tretieho bloku JE Mochovce do prevádzky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu,“ dodal úrad.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko