Na hlavný obsah

EK napomenula Slovensko za nezaradenie troch smerníc do vnútroštátneho práva

Formálnu výzvu zaslala aj ďalším štátom.

EK napomenula Slovensko za nezaradenie troch smerníc do vnútroštátneho práva
Vlajky Európskej únie pred budovou Európskej komisie v Bruseli. Foto: Unsplash

Európska komisia (EK) prijala v stredu (21. 9.) balík právnych opatrení voči 24 členským štátom Európskej únie, ktoré neoznámili opatrenia, čo mali prijať na zavedenie desiatich smerníc EÚ do svojho vnútroštátneho práva. K tomu malo dôjsť medzi 1. júlom a 31. augustom 2022. Slovensko si nesplnilo povinnosti pri troch smerniciach.

Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu eurokomisie a dokončili splnenie svojich povinností. Inak im Brusel ako ďalší právny krok zašle odôvodnené stanovisko.

Prvá výzva

Slovensko nezaviedlo do svojho práva smernicu EÚ z roku 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Tá poskytuje rozsiahlejšie a aktualizované pracovné práva a ochranu 182 miliónom pracovníkov v Únii.

Z nových pravidiel budú mať prospech najmä dva až tri milióny pracovníkov v neistých formách zamestnania.

Komisia okrem Slovenska zaslala formálnu výzvu aj Belgicku, Cypru, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku.

Druhá výzva

Druhá výzva pre Slovensko má súvislosť so smernicou EÚ z roku 2019. Tá zahŕňa ustanovenia o používaní digitálnych nástrojov a procesov v práve obchodných spoločností.

Od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli onlinové postupy na zakladanie určitých typov spoločností a na registráciu cezhraničných pobočiek a onlinové predkladanie dokumentov v obchodných registroch.

Všeobecným termínom pre členské štáty na transpozíciu tejto smernice bol 1. august 2021. Okrem Slovenska poslala EK formálne upozornenia aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Holandsku, Luxembursku, Poľsku, Slovinsku a Švédsku.

Tretia výzva

Tretia výzva pre Slovensko sa týka podpory rovnosti na trhu práce. Konkrétne smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z roku 2019. Tá má za cieľ zabezpečiť rovnosť v účasti na trhu práce podporou rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností medzi rodičov.

Zaviedla otcovskú dovolenku, stanovuje minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky a päť pracovných dní ročne opatrovateľskej dovolenky pre každého pracovníka, ktorý poskytuje osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti.

Dáva tiež pracujúcim rodičom detí vo veku najmenej osem rokov a všetkým opatrovateľom právo požiadať o flexibilné pracovné podmienky.

Lehota na transpozíciu tejto smernice bola 2. augusta 2022. Komisia okrem Slovenska právne napomenula aj Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko  a Španielsko.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko