Na hlavný obsah

Medzikvartálny rast ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku zrýchlil

Odhad signalizoval, že sa tempo nezmení.

Medzikvartálny rast ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku zrýchlil
Ilustračná snímka eurových bankoviek. Foto: Unsplash

Medzikvartálny rast ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku zrýchlil na 0, 8 % z 0, 7 % v prvých troch mesiacoch roka.

Predbežný odhad pritom signalizoval, že sa toto tempo nezmení. Informácie sú na základe údajov, ktoré v stredu (7. 9.) zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Dôvodom revízie hospodárskeho rastu eurozóny smerom nahor bolo zotavenie výdavkov domácností po polroku stagnácie. A to aj napriek zníženiu ich disponibilných príjmov v dôsledku špirálovito stúpajúcej inflácie.

V celej Európskej únii (EÚ) sa hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku 2022 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 0, 7 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne stúpol o 0, 8 %. Tempo jeho rastu sa tak spomalilo.

V medziročnom porovnaní vzrástol sezónne očistený HDP v období apríl-jún 2022 v eurozóne o 4, 1 % a v EÚ o 4, 2 %. Bolo to pomalšie tempo ako v 1. kvartáli, keď sa zvýšil o 5, 4 % v eurozóne a o 5 ,5 % v EÚ.

Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých údaje mal Eurostat k dispozícii, najvýraznejší medzikvartálny rast HDP zaznamenali v 2. štvrťroku Holandsko (2, 6 %), Rumunsko (2, 1 %) a Chorvátsko (2 %). Pokles nahlásili Poľsko (-2, 1 %), Estónsko (-1, 3 %), Lotyšsko (-1 %) a Litva (-0, 5 %).

Výdavky domácností sa zvýšili

Počas 2. štvrťroka 2022 sa výdavky domácností na konečnú spotrebu zvýšili o 1, 3 % v eurozóne a o 1, 2 % v EÚ. A to po nulovom raste v eurozóne aj EÚ v predchádzajúcom štvrťroku.

Výdavky vlády na konečnú spotrebu stúpli o 0, 6 % v eurozóne aj v EÚ. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla v eurozóne o 0, 9 % a v EÚ o 0, 7 %.

Vývoz sa zvýšil o 1, 3 % v eurozóne a o 1, 4 % v EÚ. Dovoz stúpol o 1, 8 % v euroregióne a o 1, 9 % v celej Únii.

Výdavky domácností na konečnú spotrebu mali pozitívny príspevok k rastu HDP v eurozóne aj v EÚ. V oboch na úrovni 0, 6 percentuálneho bodu (p. b.).

Príspevky z konečných vládnych výdavkov boli tiež pozitívne a dosiahli 0, 1 p. b. v oboch blokoch. Aj príspevky z tvorby hrubého fixného kapitálu boli pre eurozónu aj pre EÚ rovnaké, a to 0, 2 p. b.

Príspevky vonkajšej bilancie boli však záporné a dosiahli zhodne -0, 2 p. b. A zároveň príspevky zmeny stavu zásob boli pre oba bloky zanedbateľné.

Eurostat tiež informoval, že v porovnaní so 4. štvrťrokom 2019, ktorý bol posledný pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, bolo HDP po úprave o sezónne vplyvy v uplynulom 2. kvartáli v eurozóne vyšší o 1, 8 % a v EÚ 2, 3 %.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika