Na hlavný obsah

Bola to jedna z najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny

Slovensko si pripomína 78. výročie Karpatsko-duklianskej operácie.

Bola to jedna z najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny
Na snímke hrob generála Jaroslava Vedrala Sázavského, ktorý sa nachádza na pamätnom cintoríne na Dukle. Foto: TASR

Pamätný deň – Deň obetí Dukly pripadá na štvrtok (6. 10.), kedy si Slovensko pripomína 78. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá je spätá so začiatkom oslobodzovacích bojov na území Slovenska.

Tak ako každý rok aj tentoraz sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku uskutočnia spomienkové akty.

Zámerom operácie bolo rozbitie nacistických vojsk v predhorí Karpát a rýchlym prechodom karpatskými hrebeňmi prejsť na Slovensko s cieľom poskytnúť pomoc Slovenskému národnému povstaniu (SNP).

Karpatsko-duklianska operácia sa začala 8. septembra 1944 a trvala do 28. októbra 1944 ako súčasť širšie vedenej Východokarpatskej operácie.

Pamätník armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku.
Pamätník armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku.Foto: TASR

Sovietske vojská a jednotky 1. československého armádneho zboru pod velením generála Ludvíka Svobodu museli prekonať nacistickými vojskami úporne bránené horské pásma. Po zlomení odporu protivníka sa im podarilo ovládnuť Dukliansky priesmyk takmer až po mesiaci bojov 6. októbra 1944.

Červená armáda mala podľa pôvodných operačných plánov Duklu obísť. Vzhľadom na vypuknutie SNP však zmenilo hlavné sovietske velenie plány so zámerom pomôcť povstaniu.

Napriek tomu, že operácia sovietskych vojsk a 1. československého armádneho zboru nesplnila hlavný cieľ spojiť sa s povstalcami, nemecké velenie sa muselo stiahnuť z východného Slovenska 12 500 mužov. To sa priaznivo odrazilo na dočasnej stabilizácii povstaleckého frontu.

Veľké obete na oboch stranách

Karpatsko-duklianska operácia bola jednou z najťažších a najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny. Vyžiadala si veľké obete na obidvoch stranách bojovej línie.

Sovietska 38. armáda stratila 13 264 vojakov, 48 750 utrpelo zranenia. Aj jednotky 1. čs. armádneho zboru priniesli značné obete, keď zahynulo 1 630 vojakov a 4 069 ich bolo zranených.

Straty na strane nacistických vojsk sa odhadovali na 52 000 padlých a zranených.
Boje v oblasti Duklianskeho priesmyku a obete druhej svetovej vojny pripomínajú národné kultúrne pamiatky Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku.

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je 28 metrov vysoký Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu českého architekta Josefa Grusa.

Na sníme je pamätník na Dukle.
Na sníme je pamätník na Dukle. Pylón pamätníka je vysoký 28 metrov. Jeho autorom je architekt Jozef Grus a slávnostne bol sprístupnený v roku 1949.Foto: TASR

Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli umeleckú kópiu pôvodnej sochy československého vojaka, ktorú stvárnil český sochár Jan Adolf Vítek.

Súsošie Žalujem, ktoré vytvoril slovenský sochár Ján Kulich, umiestnili do zmodernizovaných priestorov vyhliadkovej veže Dukla.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko