Na hlavný obsah

Druhý vatikánsky koncil priniesol prelomové zmeny

Začal sa pred 60 rokmi.

Druhý vatikánsky koncil priniesol prelomové zmeny
Druhý vatikánsky koncil, ktorý sa začal pred 60 rokmi, 11. októbra 1962, sa stal prelomovým okamihom v moderných dejinách katolíckej cirkvi. Foto: wikimedia commons

Druhý vatikánsky koncil, ktorý sa začal pred 60 rokmi, 11. októbra 1962, sa stal prelomovým okamihom v moderných dejinách katolíckej cirkvi. Podľa odborníkov znamenal najvýraznejšiu cirkevnú reformu od konštantínovského obratu, ktorým začal proces prerodu kresťanstva na štátne náboženstvo, a reformácie.

Cirkev sa na koncile, ktorý skončil v roku 1965, rozhodla otvoriť modernému svetu a vnútorne sa reformovať. A na toto úsilie nadväzuje teraz aj súčasný pápež František.

K najzásadnejším rozhodnutiam koncilu patril dialóg s vyznávačmi ortodoxného alebo protestantského poňatia kresťanstva alebo dokonca s nekresťanskými cirkvami, predovšetkým so Židmi a moslimami.

Cirkev sa tiež rozhodla okrem iného nahradiť latinčinu národnými jazykmi pri bohoslužbe a obrátila svoju pozornosť k neveriacim. K ďalším významným rozhodnutiam koncilu patrilo schválenie udeľovania diakonského svätenia ženatým mužom, koncil podčiarkol úlohu laikov a medzi najvýraznejšie teologické vyjadrenia patrí potvrdenie sviatosti biskupského svätenia.

Koncil zrušil aj index zakázaných kníh, čím sa fakticky zanikla cirkevná cenzúra.

Cesta k zmenám bola dlhá a dramatická

Cesta k zmenám však bola nad očakávania dlhá a dramatická, pápež Ján XXIII. mal veľa odporcov. Oproti očakávaniu sa tak koncil pretiahol namiesto jedného zasadacieho rokovania na štyri. Skončil až po troch rokoch a dvoch mesiacoch. Medzitým Ján XXIII. v júni 1963 zomrel a na čele cirkvi ho nahradil Pavol VI.

Na koncile sa zhromaždilo 2 540 biskupov, čo je podľa dostupných prameňov najviac zo všetkých predchádzajúcich ekumenických koncilov.

Na prácach na koncile sa zúčastňovali aj biskupi z komunistických krajín. Viacerí boli vo väzení, československá vláda však povolila vycestovať biskupom Františkovi Tomáškovi, Eduardovi Nécseyovi a Ambrózovi Lazíkovi.

Aktívne sa na koncile zúčastňovali slovenskí exiloví biskupi Andrej Grutka, Pavol Hnilica a Michael Rusnak. Ako laický delegát sa na koncile zúčastnil aj slovenský gréckokatolík Štefan Boleslav Roman žijúci v Kanade.

Jedným z najaktívnejších účastníkov bol poľský biskup Karol Wojtyła (budúci pápež Ján Pavol II.)

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko