Na hlavný obsah

Mesto Dolný Kubín sa musí postarať o skládku priemyselného odpadu

Odstránenie bude stáť viac ako milión eur.

Dolný Kubín sa má postarať o skládku priemyselného odpadu, ktorú využívala a spravovala súkromná firma. Tá sa dostala do konkurzu.

Odstránenie skládky bude stáť viac ako milión eur. Jej súčasťou je aj nefunkčná čistiareň priesakových vôd. Voda s jedovatým arzénom teraz uniká do pôdy.

Skládku odpadu vytvorila hutnícka spoločnosť OFZ. Ukladali na nej odpad z výroby ferozliatín. Pred desiatimi rokmi ju firma previedla na svoju dcérsku spoločnosť ESI, ktorá sa dostala do konkurzu.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

Správkyňa konkurznej podstaty preniesla, podľa zákona o odpadoch, všetky povinnosti s uzatvorením skládky na mesto Dolný Kubín, pretože skládka sa nachádza na jeho území.

„Na túto skládku, ktorú vlastní spoločnosť ESI, Dolnokubínčania nikdy v živote odpad nevyvážali. Pokiaľ sa legislatíva takto nastavila, že existuje firma ktorej dcérska spoločnosť príde do takejto situácie, myslím si, že by tá spoločnosť mala niesť zodpovednosť za svoju firmu,“ hovorí primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.

„Spoločnosť ESI ako prevádzkovateľ skládky je povinná riadiť sa zákonmi a vydanými rozhodnutiami. V tomto prípade mali možnosť niekoľko rokov konať v súlade so zákonom tak, aby oni sami predišli tejto situácii,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo.

Povinnosťou firmy bolo prevádzkovať aj čistiareň priesakových vôd, ktorá je súčasťou skládky. V dôsledku konkurzu firmy ESI nie je čistiareň od septembra v prevádzke.

Do pôdy tak presakujú vody s nadlimitným obsahom arzénu, čo potvrdil aj Slovenský vodohospodársky podnik.

„Práve v rámci konania podľa zákona o environmentálnych škodách, skúmame možný vplyv na životné prostredie,“ dodal Jenčo.

Kto uzatvorenie skládky zaplatí a kedy čistiareň vody opäť spustia, sa nateraz nevie.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny