Na hlavný obsah

Pred 390 rokmi sa narodil objaviteľ červených krviniek van Leeuwenhoek

Počas svoj života vyrobil viac ako 500 mikroskopov.

Pred 390 rokmi sa narodil objaviteľ červených krviniek van Leeuwenhoek
Na snímke prírodovedec Anton van Leeuwenhoek. Foto: Wikipedia-voľné dielo

Nedisponoval žiadnym majetkom, nedosiahol vyššie vzdelanie ani univerzitné diplomy a okrem rodnej holandčiny neovládal nijaké cudzie jazyky.

Napriek tomu sa mu podarilo svojou zručnosťou, usilovnosťou, nekonečnou zvedavosťou a otvorenou mysľou bez vedeckých dogiem urobiť niektoré z najdôležitejších objavov v histórii biológie. Patrí medzi ne prvý popis a objav baktérií, ale aj objav červenej krvinky.

V pondelok (24. 10) uplynulo 390 rokov od narodenia holandského otca mikrobiológie – prírodovedca Antonie Philipsa van Leeuwenhoeka.

„Jeho objav baktérií možno porovnať, čo sa týka významu, s pozorovaním objektov slnečnej sústavy pomocou prvých ďalekohľadov, ktoré napríklad používal Galileo Galilei, pričom prvý sa zameral na mikrosvet a druhý na vesmír,“ povedal vedúci Oddelenia mikrobiálnej genetiky z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Imrich Barák.

„Pred objavením baktérií pomocou van Leeuwenhoekovho mikroskopu nebolo možné vysvetliť, čo spôsobujú a ako sa prenášajú rôzne choroby, ako napríklad bubonický mor prenášaný baktériou Yersinia pestis. Táto baktéria len v stredoveku spôsobila vymretie celých dedín a miest. Zabila približne tretinu celej európskej populácie,“ pokračoval.

Ako ďalej Barák zdôraznil, bez možnosti uvidieť pôvodcu sa choroba pripisovala rôznym a väčšinou nezmyselným dôvodom. Bez objavu van Leeuwenhoeka by ľudia nedokázali vidieť mikrosvet všade okolo nich.

Venoval sa aj komunálnej politike

Antonie Philips van Leeuwenhoek sa narodil 24. októbra 1632 v holandskom meste Delft. Jeho otec bol košikár a matka vyrastala v rodine pivárov. V mladosti pracoval ako súkenník, zememerač, ochutnávač vína, nižší mestský úradník a aj ako správca pozostalosti zosnulého maliara Jana Vermeera. V roku 1654 založil vlastný obchod a postupne sa stal uznávaným v komunálnej politike.

Vo vede bol prevažne samouk, pričom ho zaujímala výroba šošoviek. Okolo roku 1668 sa naučil brúsiť šošovky, vyrobil si jednoduché mikroskopy a začal s nimi pozorovať a opisovať mikroorganizmy. Pôvodne ich označoval ako animalcules z latinského slova animalculum, čo v preklade znamená drobné zvieratko.

Van Leeuwenhoek objavil baktérie, voľne žijúce a parazitické mikroskopické protisty (jednobunkové organizmy), spermie, krvinky, mikroskopické háďatká a vírniky a ďalšie. Jeho výskumy otvorili vedcom celý svet mikroskopického života.

Jeho objavy kreslil ilustrátor

Keďže nevedel dobre kresliť, najal si ilustrátora, aby pripravil kresby objavov, ktoré v mikroskope videl a van Leeuwenhoek potom doplnil ich písomné popisy.

V roku 1673 začal písať listy novovytvorenej Kráľovskej spoločnosti v Londýne, v ktorých opisoval to, čo pod mikroskopom videl. Jeho prvý list obsahoval niekoľko pozorovaní o bodnutí včiel. S touto spoločnosťou si dopisoval ďalších päťdesiat rokov.

Jeho listy napísané v holandčine prekladali do angličtiny alebo latinčiny. Kráľovská spoločnosť ich následne zverejnila, čím sa výsledky jeho výskumov dostali do povedomia vedeckej komunity.

Prírodovedec pritom nikdy nenapísal žiadnu knihu a výsledky jeho výskumov zachytila len spomínaná korešpondencia.

V roku 1680 ho zvolili za riadneho člena Kráľovskej spoločnosti, čím sa pripojil k Robertovi Hookovi, Henrymu Oldenburgovi, Robertovi Boyleovi, Christopherovi Wrenovi a ďalším vedeckým osobnostiam svojej doby.

Stalo sa tak, aj keď sa nikdy nezúčastnil na žiadnom stretnutí. Ochotne sa delil o poznatky svojich rôznorodých výskumov. Tak napríklad v roku 1698 predviedol ruskému cárovi Petrovi Veľkému cirkuláciu v kapilárach úhora.  

Van Leeuwenhoek pokračoval v bádaniach až do posledných dní svojho života. Zomrel 26. augusta 1723 v rodnom Delfte.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet