Na hlavný obsah

Rómov v Európe trápi chudoba a slabé vyhliadky na zamestnanie a vzdelanie

Okolo 28 percent Rómov na Slovensku hlásilo, že žije v domácnostiach bez vody z vodovodu.

Rómov v Európe trápi chudoba a slabé vyhliadky na zamestnanie a vzdelanie
Na ilustračnej snímke rómska osada v Sečovciach. Foto: TASR

Veľká väčšina Rómov v celej Európe je aj naďalej vystavená riziku chudoby. Vyplýva to zo správy o poslednom prieskume Európskej agentúry pre základné práva (FRA).

FRA v správe „Rómovia v 10 európskych krajinách“, ktorá sa zaoberá aj situáciou Rómov na Slovensku, poukazuje na malý pokrok od posledného prieskumu v roku 2016.

Hoci došlo k určitému zlepšeniu, všeobecným zistením je, že rómske rodiny stále žijú v šokujúcich podmienkach a ich vyhliadky na vzdelanie a zamestnanie sú slabé.

Prieskum sa konal na vzorke 8 500 rómskych respondentov s informáciami o viac ako 20 000 členoch domácností v Českej republike, Grécku, Chorvátsku, Maďarsku, Portugalsku, Rumunsku, Severnom Macedónsku, Srbsku, Španielsku a Taliansku. Agentúra FRA podporila aj zber vnútroštátnych údajov o Rómoch v Bulharsku a na Slovensku.

Údaje za Slovensko ukázali, že 14 percent Rómov zažilo obťažovanie motivované nenávisťou z etnického dôvodu. To je však výrazný – 23-percentný pokles – v porovnaní s rokom 2016. Hodnota je tiež pod priemerom EÚ, ktorý je 17 percent.

Život bez vody z vodovodu

Okolo 28 percent Rómov na Slovensku hlásilo, že žije v domácnostiach bez vody z vodovodu. Rovnaký problém má iba jedno percento celkovej slovenskej populácie.

V oblasti vzdelávania platí, že iba každý štvrtý slovenský Róm (28 percent) vo veku 20 – 24 rokov má ukončené aspoň vyššie stredoškolské vzdelanie. To je o 10 percent menej ako bolo v roku 2016.

Takmer polovica Rómov na Slovensku (45 percent) sa pri hľadaní práce cítila diskriminovaná. To je oveľa viac ako priemer EÚ, ktorý je 33 percent.

Prieskum v spomínaných štátoch naznačil, že 80 percent opýtaných Rómov je vystavených riziku chudoby. Priemer všetkých obyvateľov EÚ je na úrovni 17 percent. Okrem toho 22 percent z nich žije v domácnosti bez prívodu vody a 33 percent nemá vnútorné splachovacie záchody.

Celkovo však počet Rómov žijúcich v nedostatočných podmienkach, pokiaľ ide o bývanie, klesol zo 61 percent v roku 2016 na súčasných 52 percent.

Podľa údajov FRA žije 29 percent rómskych detí v domácnosti, kde niektorá osoba išla aspoň raz za predchádzajúci mesiac spať hladná. Len 44 percent rómskych detí sa zúčastňuje na predškolskom vzdelávaní.

Štvrtina Rómov zažila diskrimináciu

V sledovaných krajinách má platenú prácu 43 percent Rómov. Priemerná miera zamestnanosti v EÚ bola v roku 2020 na úrovni 72 percent.

Všeobecne 25 percent Rómov má pocit, že počas predchádzajúceho roka zažili diskrimináciu v každodennom živote. A to či už pri hľadaní zamestnania, v práci, v oblasti bývania, v zdravotníctve alebo v procese vzdelávania.

Prieskum poukázal aj na jasný rozdiel v očakávanej dĺžke života medzi Rómami a celkovou populáciou. Rómovia a Rómky žijú o deväť, respektíve jedenásť rokov kratšie ako všeobecná populácia v krajinách, v ktorých sa uskutočnil prieskum.

FRA upozornia, že aj napriek preukázaným snahám, jednotlivé krajiny stále nedosahujú ciele stanovené v desaťročnom pláne EÚ na podporu Rómov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet