Na hlavný obsah

Mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu

Vyplýva to z výsledkov testovania digitálnych zručností.

Mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu
Ilustračná snímka. Foto: Unsplash

Testovanie digitálnych zručností IT Fitness Test odhalilo nedostatky v digitálnych zručnostiach až u 100 000 respondentov. Po prvýkrát sa konalo v štyroch krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

Autori testov na základe výsledkov konštatujú, že mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu. Nedokážu správne vyhodnotiť a porozumieť kontextu a štruktúre informácií na sociálnych sieťach.

„Vďaka IT Fitness Testu dokážeme identifikovať tie oblasti, v ktorých je potrebné najviac pridať,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Podľa výsledkov je potrebné sústrediť viac úsilia na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami a skúsenosťami.

Žiaci a študenti majú problémy so správnym vyhodnotením čítaného textu. Rezervy majú aj v práci so sociálnymi sieťami.

„Som presvedčený, že absolventi testu ako aj školy zapracujú na tom, aby si medzery v digitálnych zručnostiach, ktoré test odhalil, odstránili,“ uviedol predseda Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Rozdiely medzi jednotlivými kategóriami

Rozdiely v úspešnosti medzi jednotlivými kategóriami sú podľa autorov testu veľmi veľké a výrazné. Nedostatky majú žiaci a študenti v práci s kancelárskymi nástrojmi, ale aj v porozumení a práci so štruktúrovanými údajmi, či v práci s tabuľkami a grafmi.

Javí sa, že žiaci majú v tejto oblasti málo praktických skúseností. Tiež málo rozumejú štruktúre textového dokumentu.

Graf úspešnosti v teste v jednotlivých kategóriách.
Graf úspešnosti v teste v jednotlivých kategóriách. Foto: IT Asociácia Slovenska

Výraznejšie sa ukazujú rozdiely v digitálnych kompetenciách žiakov. Vplyv na to môže mať aj rôzna kvalita výučby informatiky na školách.

„V oblasti vyučovania informatiky a práce s digitálnymi technológiami dlhodobo zápasíme s nedostatkom učiteľov a nedostatočným vybavením škôl. Veríme, že sa tieto nedostatky podarí v nasledujúcich rokoch zlepšiť,” skonštatoval minister školstva Ján Horecký. Dodal, že v pláne obnovy sú vyčlenené finančné prostriedky na vybavenie škôl digitálnymi technológiami.

Zlepšenie v úlohách o kybernetickej bezpečnosti

Odborníci, ktorí test pripravovali, vidia výrazné zlepšenie žiakov a študentov v úlohách venovaných kybernetickej bezpečnosti. Pripisujú to faktu, že na školách sa tejto téme venuje oveľa väčší priestor.

Podľa odborníkov sa však naďalej treba venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko