Na hlavný obsah

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana

Prezidentka podpísala novelu.

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana
Archívna snímka profesionálnych slovenských vojakov. Foto: TASR

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany.

Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v pondelok (28. 11.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informovalo tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Podnet bude môcť podľa novely podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.

Správa o činnosti

Ombudsman bude ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch ministerstva obrany a médiách. Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan Slovenska, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.

Ďalšie zmeny

Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana hovorí novela aj o ďalších zmenách pre stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby. Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby sa majú sprísniť.

Za spoľahlivého sa nebude považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu alebo aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.

Zmenou zákona sa tiež umožní vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak. Novelizácia zahŕňa aj zefektívnenie prijímacieho konania, ako aj nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby. Tiež zahŕňa skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach, teda rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko