Na hlavný obsah

Hudobný skladateľ, pedagóg a organista Mikuláš Moyzes pôsobil v Prešove

Od jeho narodenia uplynulo 150 rokov.

Hudobný skladateľ, pedagóg a organista Mikuláš Moyzes pôsobil v Prešove
Na snímke hudobný skladateľ, pedagóg a organista Mikuláš Moyzes. Foto: Hudobné centrum

Hudobný skladateľ, pedagóg a organista Mikuláš Moyzes bol priekopník realistických tendencií v slovenskej hudbe a predchodca slovenskej hudobnej moderny. Od jeho narodenia v utorok (6. 12.) uplynulo 150 rokov.

Je autorom kompozícií, upravoval ľudové piesne najmä z oblasti Zvolena a Šariša. Napísal niekoľko učebníc pre slovenské školy.

Moyzes sa narodil 6. decembra 1872 vo Zvolenskej Slatine. Absolvoval budapeštiansku hudobnú akadémiu a v roku 1908 prišiel do Prešova na Štátny učiteľský ústav. Bol už skúseným hudobným pedagógom, hudobným teoretikom, tvorcom cirkevnej hudby a inštruktívnej hudby pre hudobné nástroje, ktoré vyučoval.

Komponoval piesne, zbory, komorné a orchestrálne diela, chrámové organové skladby. Inšpiračným základom jeho bohatej tvorby sa stala slovenská ľudová pieseň.

Vyučoval aj slovenčinu

V maďarskom dievčenskom učiteľskom ústave dlhý čas okrem spevu a hudby vyučoval aj slovenčinu. Prvým slovenským riaditeľom Štátneho učiteľského ústavu v Prešove a predsedom administratívneho výboru Šarišskej župy a Prešova sa stal v roku 1919. V roku 1920 bol zakladajúcim členom miestneho odboru Matice slovenskej.

Mikuláš Moyzes prevzal do slovenskej správy aj prešovskú Hudobnú školu. Vypracoval pre ňu stanovy a ako predseda kuratória sa staral o jej finančné zabezpečenie.

Vynaložil veľké úsilie, aby zabezpečil jej ďalšiu existenciu s perspektívou budúceho konzervatória pre východné Slovensko.

V roku 1921 prešla Hudobná škola pod správu Matice slovenskej a 17. septembra 1921 bola otvorená ako prvá slovenská Mestská hudobná škola. Sústreďovala okolo seba koncertný život miestnych i cudzích koncertných umelcov.

Moyzes bol jej riaditeľom v rokoch 1921 až 1929, v roku 1932 odišiel do dôchodku a venoval sa už len skladateľskej práci.

Skladateľ zomrel 2. apríla 1944 v Prešove vo veku 71 rokov.

V súčasnosti pôsobí v Prešove Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa. V meste sa koná aj spevácka súťaž nazvaná podľa skladateľa Moyzesiana. Ide o spevácku súťaž študentov vysokých škôl pedagogického smeru a učiteľov z pedagogickej praxe na základných školách.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko