Na hlavný obsah

Lekár Ladislav Dérer patril medzi zakladateľov slovenského interného lekárstva

Jeho meno nesie nemocnica na bratislavských Kramároch.

Lekár Ladislav Dérer patril medzi zakladateľov slovenského interného lekárstva
Archívna snímka slovenského akademika Ladislava Dérera. Foto: RTVS

Popredný predstaviteľ slovenskej medicíny, akademik Ladislav Dérer sa venoval problémom imunogenetiky a matematickému vyjadreniu biologických javov. V nedeľu (11. 12.) uplynie 125 rokov od jeho narodenia.

Dérer patrí medzi zakladateľov slovenského interného lekárstva, ktorému vtisol pečať svojej osobnosti a vychoval preň celý rad odborníkov. Právom sa hovorí o Dérerovej škole na Slovensku, lebo pre ňu vypracoval programy, stanovil ciele a upriamil na ich realizáciu svojich žiakov.

Významne sa pričinil o rozvoj zdravotníctva na Slovensku, o vybudovanie materiálnej základne zdravotníctva, osobitne v hlavnom meste Slovenska.

Plody jeho práce dokumentuje celý rad moderných zdravotníckych zariadení i medicínske centrum v Bratislave na Kramároch, ktoré vybudovali jeho žiaci a kde tamojšia nemocnica nesie jeho meno.

Na snímke Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislave.
Na snímke Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislave. Foto: unb.sk

Narodil sa 11. decembra 1897 v Bratislave. Po ukončení vysokoškolských štúdií medicíny začal pôsobiť na I. internej klinike Fakultnej nemocnice Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracoval takmer celý svoj profesionálny život. Okrem obdobia rokov druhej svetovej vojny.

Vtedy pôsobil ako primár v nemocnici Robotníckej sociálnej poisťovne, kde sa zapojil do ilegálnej protifašistickej činnosti. V posledných rokoch života sa venoval vedeckej práci v Slovenskej akadémii vied (SAV).

Patológia pečene a choroby z povolania

Vo svojich výskumoch sa zaoberal patológiou pečene, fyziológiou a patofyziológiou tráviaceho ústrojenstva, patofyziológiou krvi pri obehových poruchách a problémami včasnej diagnostiky rakoviny žalúdka. Taktiež tuberkulózou pľúc a čriev, chorobami z povolania (napr. silikóza baníkov), otázkami alergie a pod.

Medzinárodný ohlas vyvolali jeho štúdie o indexe žlčových kyselín v šťave dvanástnika a o anoxénii pečene.

Orientoval sa na širšie biologické otázky z okruhu hematológie, úspešne skúmal periodicitu niektorých dejov v organizme, štádiovosť v krvotvorbe a iné problémy. Usiloval sa o uplatňovanie genetických hľadísk a matematických metód v medicíne.

Z jeho publikácií sa cituje dodnes

Jeho bohatá publikačná činnosť, najmä Dérerove práce o biologických rytmoch v dozrievaní leukocytov, sú i dnes cenným informačným prameňom. Publikácia je o význame ošetrovateľstva, ktorému venoval kapitolu vo svojej prvej povojnovej odbornej monografii z oblasti propedeutiky.

V roku 1929 vydal ako spoluautor Klinickú fyziológiu krvi. Svojimi aktivitami pomáhal dvíhať i zdravotné povedomie na Slovensku, okrem iného i po vojne vydávaným časopisom Zdravoveda.

S menom akademika Ladislava Dérera je spojená aj história Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. V roku 1950 sa s myšlienkou vytvorenia centrálnej knižnice najvážnejšie zaoberali práve akademik Ladislav Dérer a profesor Gejza Bárdoš.

Fakultná knižnica v tom období začala pracovať v provizórnych priestoroch vtedajšieho dekanátu Lekárskej fakulty UK s fondom 5 000 zväzkov.

Dérerov memoriál

Život, významné odborné, vedecké a učiteľské dielo Ladislava Dérera si Slovenská internistická spoločnosť každoročne v marci pripomína usporiadaním podujatia Dérerov memoriál. Udeľuje sa na ňom Dérerova cena ako cena predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti za prácu v oblasti internej medicíny.

Plodný život akademika, profesora interného lekárstva, zakladajúceho člena Slovenskej akadémie vied (SAV), popredného vedca a vysokoškolského pedagóga ukončila predčasná smrť. Zomrel 28. marca 1960 v Bratislave, dožil sa 62 rokov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko