Na hlavný obsah

Stabilizačný príspevok pôjde aj pracovníkom sociálnych služieb

Jeho výška je od 2 000 do 4 000 eur.

Stabilizačný príspevok pôjde aj pracovníkom sociálnych služieb
Ilustračná snímka. Foto: pixabay.com

Ministerstvo práce podporí stabilizačným príspevkom 26 000 pracovníkov sociálnych služieb. Rezort o tom informoval vo štvrtok (29. 12.) s tým, že pomoc sa týka zdravotných aj ostatných zamestnancov sociálnych zariadení.

Ide o pracovníkov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rovnako odborných zamestnancov a opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj o terénnych opatrovateľov.

Rezort chce tak podporiť aj nedostatkové profesie a motivovať sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Nárok na stabilizačný príspevok má vyše 26-tisíc zamestnancov v tejto oblasti. Žiadosť o príspevok môžu podať do konca januára 2023.

„Už dnes rezort práce vypláca poskytovateľom sociálnych služieb dotáciu v rámci inflačnej pomoci, ktorá je určená na pokrytie zvýšených nákladov na energie. Z 20-miliónového balíka pomoci sa k poskytovateľom dostala už takmer polovica,“ doplnilo ministerstvo s tým, že peniaze môžu využiť do 31. marca budúceho roka.

Stabilizačný príspevok je určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviaže odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú dohodu. Zamestnávateľ na vyplatenie príspevku získa jednorazovú dotáciu.

Zamestnávateľ musí s pracovníkom uzatvoriť písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku do 20. januára 2023. Žiadosť o dotáciu podáva zamestnávateľ. Doručiť ju musí na ministerstvo práce do 31. januára 2023. Na tento účel rezort vyhradil viac ako 60 miliónov eur.

Príspevok bez odvodov

„Stabilizačný príspevok vo výške od 2 000 do 4 000 EUR bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov,“ zdôraznil minister práce Milan Krajniak. (Sme rodina). Vďaka tomu podľa neho zamestnancom v sociálnych službách ostane viac peňazí.

Zdôraznil, že príspevok dostanú nielen sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia a nižší zdravotnícky personál, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci.

Pripomenul, že všetkým zamestnancom v sociálnych službách v budúcom roku rezort zvýši platy o 17 %. „Verím, že zo všetkých týchto hmatateľných opatrení je jasné, akí veľmi dôležití sú pre mňa ľudia starajúci sa o tých, ktorí sú na ich pomoc odkázaní,“ zdôraznil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nárok na stabilizačný príspevok má aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas ako týždenný. Nárok na dotáciu je v tomto prípade v pomernej výške, to znamená z výšky dotácie navrhnutej pre príslušnú pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá dohodnutému pracovnému času.

V prípade, ak zamestnanec svoj zmluvný záväzok nedodrží a nebude u zamestnávateľa v dohodnutom pracovnom pomere, musí zamestnávateľovi vrátiť časť príspevku. Výška vrátenej sumy bude zodpovedať dobe, ktorá zamestnancovi chýba na splnenie zmluvného záväzku.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko