Na hlavný obsah

Srdcovocievne ochorenia postihujú čoraz mladšie ročníky. Obetí infarktov pribúda

Informovalo o tom NCZI.

Srdcovocievne ochorenia postihujú čoraz mladšie ročníky. Obetí infarktov pribúda
Na ilustračnej snímke animácia ľudského srdca. Foto: Unsplash

Srdcovocievne ochorenia postihujú čoraz mladšie ročníky. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Slovákov najväčšmi ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu. Zatiaľ čo počet hospitalizácii so srdcovocievnymi ochoreniami klesá, úmrtí na infarkt rapídne pribudlo.

Srdcovocievne ochorenia sú dlhodobo hlavnou príčinou úmrtí a hospitalizácii na Slovensku i vo svete. Prispieva k nim nedostatok pohybu, nezdravá strava, kilá navyše, fajčenie, alkohol, dlhodobý stres, vyšší vek, ale aj prechodené infekcie. Podľa dát NCZI má počet osôb sledovaných v kardiologických ambulanciách od roku 2009 stúpajúci trend.

Po medziročnom poklese v roku 2020, ktorý bol prvým rokom pandémie, v roku 2021 počet sledovaných osôb opäť medziročne vzrástol o 3,6 %. V pravidelnej starostlivosti kardiológov bolo ku koncu roka 2021 celkovo 697 577 osôb, čo predstavuje 128 z tisíc obyvateľov.

Pribudli najmä mladší pacienti

Vzhľadom na pohlavie bol pomer pacientov vyrovnaný, muži (351 055) prevyšovali len mierne (o 0,6 %) ženy (346 522). Po prepočítaní na počet obyvateľov v danej vekovej skupine pribudlo pacientov najmä v mladších ročníkoch.

Najvyšší medziročný nárast zaznamenali v skupine do 24 rokov (+ 16,1 %) a od 25 do 44 rokov (+8,4 %). K medziročnému poklesu prišlo len u 65- až  74-ročných (-1,8 %).

Počet osôb prijatých do sledovania kardiologických ambulancií v danom roku kolíše za celé sledované obdobie. V roku 2021 pribudlo 98 083 nových pacientov prijatých do sledovania, čo predstavuje nárast o 10,1 % oproti predchádzajúcemu roku.

Tichý zabijak

Vysoký krvný tlak je tichý zabijak, lebo neraz sa nijak sa neprejavuje, nebolí a lieky naň často nestačia. Bez zmeny životného štýlu jedného dňa spôsobí zlyhanie srdca či akútny infarkt.

Z pohľadu najčastejších skupín diagnóz bolo podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj
v roku 2021 najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami, ischemickými chorobami srdca a poruchami srdcového rytmu.

Najvyšší počet návštev zaznamenali kardiologické ambulancie v Bratislavskom a v Košickom kraji, najmenej v Trnavskom kraji.

Srdcovocievne ochorenia sú dlhodobo najčastejšou príčinou hospitalizácii. Z jednotlivých diagnóz dominovali v nemocniciach v roku 2021 srdcové zlyhanie (22 077), nasledoval mozgový infarkt (19 543) a akútny infarkt myokardu (13 676).

Počet hospitalizácii na srdcové zlyhanie, cievne choroby mozgu ako aj na ischemické choroby srdca v prepočte na počet obyvateľov od roku 2014 kontinuálne klesá.

Päťročný klesajúci trend počtu obetí infarktov zastavil rok 2021, keď vyskočil počet úmrtí na infarkt nielen medziročne, ale presiahol aj údaje z roka 2018. Zatiaľ čo pred piatimi rokmi bolo obetí infarktov 2 941, v roku 2020 to bolo 2 209 a v roku 2021 to bolo 2 453.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko