Na hlavný obsah

V lekárňach môžu chýbať niektoré druhy liekov

A to napríklad vrátane tých na chronické ochorenia.

V lekárňach môžu chýbať niektoré druhy liekov
Ilustračná snímka - lieky. Foto: RTVS

Výpadky v dodávkach liekov sa dotýkajú celého sortimentu liekov. A to vrátane liekov na chronické ochorenia, pre detskú populáciu, na recept, ako aj voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete. V piatok (9. 12.) o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

V prípade, že liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, MZ môže rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.

„Dôvody nedostupnosti liekov sú často objektívne a nepredvídateľné. ŠÚKL ani MZ SR však nedisponujú zákonnými mechanizmami, ktoré by im umožňovali v prípade mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu,“ ozrejmil rezort.

Ako zabezpečiť dostupnosť liekov?

Prerušenie dodávok liekov je podľa rezortu komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Pripomenulo však, že existujú viaceré možnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov, a to napríklad:

 • generická substitúcia – zámena predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou pri výdaji v lekárni v súlade s príslušnými predpismi. Ministerstvo pripomenulo, že je dôležité uvedomiť si, že generické lieky sú rovnocenné k tzv. originálnym;
 • dovoz cudzojazyčných balení liekov – ide o výnimky udeľované ŠÚKL, ktoré umožňujú držiteľovi registrácie umiestniť na slovenský trh balenia lieku, ktoré nie sú v slovenskom jazyku.
 • vo výnimočných prípadoch môže terapeutické použitie neregistrovaného lieku (tzv. mimoriadny dovoz) povoliť MZ na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo z vlastného podnetu, a to pre konkrétneho pacienta alebo pre skupinu pacientov v prípade, ak nie je dostupný porovnateľný registrovaný humánny liek. V tomto prípade však následne treba získať aj povolenie na úhradu lieku alebo skupiny liekov zdravotnou poisťovňou.

Medzi dlhodobé strategické riešenia z pohľadu ministerstva, ktoré môžu pomôcť slovenským pacientom, patrí najmä:

 • podpora lokálneho farmaceutického priemyslu,
 • podpora individuálnej prípravy liekov v lekárňach,
 • a nové regulačné mechanizmy pre mimoriadny dovoz liekov.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko