Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Decembrová inflácia zostala na úrovni 15,4 percent

Vianočné súperenie obchodníkov prinieslo najnižší medzimesačný rast v roku.

Decembrová inflácia zostala na úrovni 15,4 percent
Ilustračná snímka eurobankoviek. Foto: Pixabay

Inflácia v decembri zostala na úrovni 15,4 percent. Najvýznamnejší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo rastúce ceny potravín a nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu a ostatných palív. Vyplýva to zo správy štatistického úradu (ŠÚ).

Väčšina výdavkov slovenských domácnosti vrátane potravín a bývania počas decembra pribrzdila tempo rastu cien. Miernym bonusom pred Vianocami bol v porovnaní s novembrom pokles cien pohonných hmôt, alkoholických nápojov, ovocia, zeleniny ako aj olejov a tukov.

V medziročnom porovnaní ide však stále o rekordy. Potraviny boli drahšie o 29 % a položky súvisiace s bývaním takmer o 17 percent.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri 2022 boli medzimesačne vyššie o 0,2 %, čo predstavuje najnižší medzimesačný prírastok cien v tomto roku. V priemere ceny z mesiaca na mesiac od januára stúpali o 1,2 %.

Potraviny a ich vplyv na infláciu

Medzimesačne vzrástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na infláciu mali aj naďalej potraviny. V decembri pokračoval medzimesačný rast ich cien o 1,2 %.

Najvýznamnejšie zvýšenie sa prejavilo v raste cien mlieka, syrov, vajec o 4,2 % (najmä však vajec o 11 %), chleba a obilnín o 1,8 % a mäsa o 0,6 %. Naopak lacnejšie v porovnaní s predošlým mesiacom bolo ovocie o 1,7 %, oleje a tuky o 1,3 % a zelenina o 0,5 percent.

V odbore bývanie a energie ceny vzrástli, rovnako ako v novembri, o 0,5 percent. Pod dlhodobým vplyvom cien stavebných materiálov znova vzrástlo imputované nájomné. Z energetických zdrojov pokračovalo najmä zdražovanie pevných palív o 3,3 percent.

Naopak markantné zníženie cien, a to o 10 %, sa prejavilo pri pohonných hmotách.

Najvyššia úroveň za 22 rokov

V medziročnom porovnaní boli ceny tovarov a služieb, tak ako v novembri, vyššie o 15,4 %. Je to však stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov.

Najvýznamnejší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo rastúce ceny potravín a nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu a ostatných palív. Ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, súhrnne tvoria takmer polovicu výdavkov.

V odbore bývanie a energie cena medziročne stúpli o 16,8 percent. Túto hodnotu ovplyvnilo zvýšenie cien elektriny a plynu zo začiatku roka, ktoré sa prejavuje v inflácii počas celého roka.

Ceny pevných palív aktuálne v decembri boli medziročne drahšie o viac ako 48 percent. Tepelná energia zdražela o takmer 20 percent. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavil v nájomnom a opravách a údržbe obydlí a tiež v imputované nájomnom.

Ceny v odbore doprava boli v decembri pod vplyvom postupného zlacňovania pohonných hmôt medziročne vyššie už len o 7,9 percent. Bolo o to oveľa nižšie tempo zdražovania ako počas prvých šiestich mesiacov roka, kedy sa rast cien v tomto odbore v júni stúpol až na 23,7 percent.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 15,1 %, za nízkopríjmové domácnosti o 16,2 %, za domácnosti dôchodcov o 17 percent.

Priemerná inflácia za celý rok 2022

Vysoký rast cien ovplyvnilo najmä zvýšenie cien energií,  v novodobej histórii SR rekordný nárast cien potravín a pohonných hmôt. Zdraženie vybraných potravín každodennej spotreby – chleba, či mliečnych výrobkov s vajcami, ako aj  zeleniny prekročilo hranicu 20 % a váhovo menej dôležité oleje a tuky hranicu 40 percent.

V priemere za celý rok 2022 spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 12,8 percent.  Rast cien sa v  minulom roku výrazne zdynamizoval, inflácia v roku 2021 dosiahla 3,2 %, a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu päť percent.

Vlaňajšia ročná inflácia tak prekonala predošlé maximum z roku 2000, kedy rast cien dosiahol 12 %. Vyššia inflácia bola nameraná iba v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, kedy inflácia prekročila 23 % (pri mierne odlišnej metodika ako v súčasnosti).

Najvýznamnejšie vplyvy na rast cien

Vysoký rast cien sa prejavil najmä pre zdražovanie potravín a nealkoholických nápojov ako aj bývania s energiami, ktoré spolu tvoria 47 % percent výdavkov.

Pri potravinách sa ceny zvýšili o 19,3 %, pričom vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupinách potravinových produktov. Najväčší vplyv na výdavky domácností mal celkový rast cien mäsa o viac ako 18 %, ďalej mlieka, syrov a vajec o viac ako 20 %, ako aj chleba a obilnín, ktoré  sa za rok zvýšili približne o 21 percent. 

Najdynamickejšie stúpli ceny olejov a tukov o viac ako 42 %, ale ide o tovary s nižšou váhou vo výdavkovom koši. Ovocie bolo o 10 % a zelenina o 20 % drahšie ako v priemere v roku 2021.

Pri bývaní a energiách ŠÚ zaznamenal medziročný rast cien o 15,5 %. Takýto vývoj najvýraznejšie ovplyvnilo po úpravách regulovaných cien pre domácnosti zvýšenie cien energií  (elektriny a plynu) na začiatku roka.

K tomu sa v druhom polroku pripojil zrýchlený rast cien najmä dreva, preto pevné palivá za celý rok zdraželi o štvrtinu. Celkový rast výdavkov na bývanie ovplyvnilo tiež pokračujúce zdražovanie stavebných materiálov, ktoré sa prejavovalo počas celého roka vo viacerých položkách bývania.

Z uvedeného dôvodu v priemere za rok stúplo imputované nájomné o viac ako 18 % a údržba opravy obydlia o takmer 19 percent.

Rastúce ceny pohonných hmôt

Tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj miery inflácie v roku 2022 mali pohonné látky. Tie  zdynamizovali rast cien v odbore doprava. Ich ceny zaznamenali  rekordné rasty aj hodnoty najmä v druhom štvrťroku, kedy mesiac pred prázdninami rast prekročil 40 percent.

V priemere za celý rok boli pohonné hmoty drahšie o 26 percent. O päť percent vyššie ceny museli ľudia vynaložiť tiež pri nákupe dopravných prostriedkov.

V priebehu roka vzrástli tiež ceny v oblasti stravovania o 17 %, v marci došlo k zvýšeniu cien poštových služieb, do vrecka Slováci museli siahnuť hlbšie aj pri nákupe novín, kníh a kancelárskych potrieb.

K rastu inflácie prispeli aj vyššie ceny za tovary a služby pre osobnú starostlivosť (vrátane drogérií).  Zvýšenie v rozpätí o 8 % až 10 % sa prejavilo aj v cenách vybraných služieb ako sú služby zubárov, zdravotníckeho personálu, služieb veterinárov či kadernícke služby.

V priemere za celý rok 2022 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 12,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,1 % a za domácnosti dôchodcov o 13,9 percent.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika