Na hlavný obsah

Kedy a ako hlasovať v sobotňajšom referende?

Volebné miestnosti budú 21. januára otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

Kedy a ako hlasovať v sobotňajšom referende?
Referenda sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 21. januára dovŕši 18 rokov. Foto: RTVS

Volebné miestnosti budú v deň konania referenda, 21. januára, otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Pri hlasovaní sa bude postupovať podobne ako pri voľbách. Každý právoplatný volič sa musí najskôr preukázať dokladom totožnosti a následne vyberie jednu z možností na hlasovacom lístku. Sčítavanie hlasov bude aj v tomto prípade elektronické.

Referenda sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 21. januára dovŕši 18 rokov.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

„Bude mu vydaný hlasovací lístok s hlasovacou obálkou, s ktorou sa odoberie za zástenu. Upraví hlasovací lístok spôsobom takým, že k otázke odpoveď áno alebo nie, ktorú si vyberie, zakrúžkuje,“ ozrejmila Eva Chmelová, vedúca oddelenia volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR.

Hlasovací lístok následne vloží do obálky a do hlasovacej schránky.

„V prípade, že sa pomýli, si vypýta nový hlasovací lístok a ten pokazený vhodí do určeného odpadkového koša,“ dodala.

Vzorový hlasovací lístok bude uvedený pred volebnou miestnosťou. Miestnosti budú vo väčšine miest a obcí rovnaké ako pri voľbách.

Tam kde je to možné prihliadajú aj na bezbariérovosť. Imobilní voliči môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku.

„Buď predo dňom konania referenda na obecnom úrade. Je však veľmi efektívne požiadať priamo v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu. Buď priamo telefonicky alebo prostredníctvom príbuzného, priateľa alebo suseda,“ vysvetlila Chmelová.

Voliči, ktorým je nariadená karanténa, môžu do piatka (20. 1.) do 12-tej hodiny telefonicky požiadať na okresnom úrade o to, aby boli zapísaní do špeciálneho zoznamu voličov.

„V sobotu môže očakávať, že sa do jeho domácnosti alebo na určené miesto dostaví špeciálna volebná komisia s prenosnou volebnou schránkou, s hlasovacím lístkom, obálkou a umožní sa mu hlasovať,“ uviedla Chmelová.

Po uzavretí volebných miestností, po 22.00 h, nastane sčítanie hlasov.

Samosprávy sa chystajú naplno

Pripraviť všetky dokumenty, schránky aj samotné miestnosti – samosprávy sa naplno chystajú na referendum. Uskutoční sa už o tri dni, pripraviť naň musia všetko tak, ako napríklad pri voľbách. Menej práce ako pri nich, majú aktuálne s vydávaním hlasovacích preukazov, s ktorými možno hlasovať aj mimo miesta trvalého bydliska.

Záujem o hlasovací preukaz je vo väčšine samospráv totiž zatiaľ nízky, ľudia chodia sporadicky.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

„Dvadsaťštyri obyvateľov požiadalo o hlasovací preukaz na sobotňajšie referendum, pričom v posledných parlamentných voľbách v roku 2020 sme mali takýchto žiadostí 416,“ uviedla Erika Kollerová, hovorkyňa mesta Šaľa.

Nižší záujem o hlasovacie preukazy zaznamenávajú aj iné mestá, požiadať oň možno do piatka (20. 1.).

Viac práce je s prípravou na samotné hlasovanie.

„Chystáme všetko možné. Od zoznamov voličov v jednotlivých okrskoch až po samotné okrsky, prevoz materiálov do volebných miestností prebehne až v piatok po skončení vyučovania,“ povedal Tomáš Holúbek, hovorca Nitry.

Do každej hlasovacej miestnosti sa musia dostať štátna vlajka, štátny znak, zástena, písacie potreby, zoznamy voličov, hlasovacie lístky, ale napríklad aj občerstvenie.

To poslúži okrskovým komisiám. Len v Nitre majú takmer 500 členov.

„Do vopred pripravených vriec dávame ešte materiál na občerstvenie, čaj, kávu, keksík, nejaké rúška,“ dodala Lucia Juhásová, referentka hospodárskej prevádzky, Mestský úrad Nitra.

Poskladať treba aj hlasovacie schránky. Takúto prenosnú bude mať v Nitre aj nová, covidová komisia.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko