Na hlavný obsah

Slovenská lekárska komora žiada dofinancovanie ambulancií

Výška úhrad za výkony málokedy zohľadňuje skutočné náklady.

Slovenská lekárska komora.
Slovenská lekárska komora.Foto: Youtube/TASRTV

Zdravotníctvo je stále dlhodobo nedofinancované – nemocničné, ako aj ambulantné. Výška úhrad za výkony málokedy zohľadňuje skutočné náklady. Tie sú v mnohých prípadoch aj dvoj- až trojnásobne vyššie ako suma, ktorú poisťovňa ambulancii hradí. V stredu (18. 1.) to uviedol prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Pavel Oravec.

Vedie to podľa Oravca ku skrytému či otvorenému dlhu nemocníc a ambulancií, pričom ambulancie na rozdiel od nemocníc nikto neoddlží.

Platby od poisťovní predstavujú hlavný zdroj príjmov ambulancií. Suma však podľa Oravca často nestačí na vykrytie prevádzkových nákladov, ako napríklad energie, nájom priestorov, mzdy personálu či zakúpenie spotrebného materiálu.

„Ak nechceme, aby sa situácia v ambulantnom sektore vyhrotila do takej miery, ako sme boli svedkami koncom minulého roku v nemocniciach, keď reálne hrozilo, že pacientov nebude mať kto ošetriť, mali by kompetentní okamžite konať,“ dodal.

Oravec uviedol, že SLK žiada okamžité riešenie vrátane okamžitého presunu dostatočného objemu financií na vykrytie nákladov na prevádzku ambulancií.

„V súčasnosti je limit určený na výške šesť percent. Jeho navýšenie žiadame minimálne na 26 percent, teda minimálne na úroveň nemocníc,“ ozrejmil.

Zohľadnenie hodinovej ceny práce

SLK požaduje od zdravotných poisťovní pri uzatváraní zmlúv aj zohľadnenie minimálnej hodinovej ceny práce ambulancie (90 eur) s primeraným navýšením nákladov na energie. Komora ďalej žiada aj zaradenie zdravotných poskytovateľov medzi zraniteľných odberateľov energie.

Roland pripomenul, že ambulantní poskytovatelia sú aj podnikatelia. „Bežný podnikateľ má rôzne možnosti na nahradenie nedostatku financií, ale aj tí sú limitovaní. V prípade ambulantných lekárov to možné nie je,“ vysvetlil.

Oravec pripomenul, že v nemocniciach by mali byť ceny výkonov hradené podľa systému DRG a v ambulanciách na základe reálneho nacenenia zoznamu výkonov, na ktorom začala SLK pracovať. „Kým sa dopracujeme k reálnym cenám výkonov treba riešiť problémy v ambulantnom sektore okamžite,“ ozrejmil.

Navýšenie zdrojov do systému zdravotného poistenia prostredníctvom zvýšenia platieb za poistenca štátu aspoň na úroveň minimálnej platby odvádzanej živnostníkom požaduje SLK už dlhodobo.

SLK tiež žiada jasné určenie nároku pacienta – aký rozsah zdravotnej starostlivosti dostane z verejného zdravotného poistenia. Roland uviedol, že je úlohou politikov pacientom vysvetliť, na čo dostanú zdroje z verejného zdravotného poistenia a či si budú musieť priplácať. „Lekár nemôže byť stále fackovacím panákom,“ dodal.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko