Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Až tretina detí má s internetom negatívne skúsenosti

Mnohé z nich o tom nehovoria.

Až tretina detí má s internetom negatívne skúsenosti
Na ilustračnej snímke dievča pri počítači. Foto: RTVS

Tretina detí má s internetom negatívne skúsenosti. Problémom je, že o tom mnohé z nich nehovoria. Zmeniť to musí škola, rodina či mimovládny sektor.

Na konferencii o bezpečnosti detí v kybernetickom priestore v Ružomberku predstavili výsledky prieskumu, podľa ktorého sa až takmer štvrtina detí vo veku deväť až 17 rokov stretla s kyberšikanou. Tretina z nich však o tom s nikým nehovorila.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

„My sme zbierali dáta v roku 2021 a s tou istou vzorkou sme pracovali aj v roku 2022. A v roku 2022 sa nám potvrdili približne podobné výsledky, ako v roku 2021. Čiže je tam minimálna miera nejakého skreslenia,“ uviedol Pavel Izrael, člen výskumného tímu.

S údajmi z výskumu už pracujú nielen nielen štátne úrady, ale aj mimovládne organizácie.

„Za posledných pár rokov sme vyškolili päťtisíc detí na našich vzdelávacích podujatiach Skutočne, v každej triede nám deti priznávajú skúsenosti s nevyžiadaným obsahom, ktorý pre nich nie je vekovo vhodný,“ povedala Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia digi Q.

Podľa výskumu však len pätina detí, ktorá má negatívnu skúsenosť s nevhodným obsahom, to ohlási cez nástroje internetu. Väčšina o tom len hovorí, najmä s rovesníkmi či rodičmi.

Problémy s bezpečnosťou v kybernetickom priestore síce súvisia s mobilmi a počítačmi. Návrhy riešení však chcú odborníci počuť aj priamo od detí.

„Často upozorňujú na to, že by potrebovali mať viac zážitkových hodín, viac viesť k tolerancii, pretože vnímajú, že mnohí ich spolužiaci sú rôznej farby pleti, národnosti a že zažívajú často diskrimináciu,“ dodala Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska.

Cieľom je preto zvýšiť bezpečnosť detí aj v kybernetickom priestore.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko