Na hlavný obsah

Pri rozpoznávaní autizmu by mohla pomáhať mobilná aplikácia

Rýchlejšia diagnóza prinesie lepšie výsledky.

Pri rozpoznávaní autizmu by mohla pomáhať mobilná aplikácia
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Pri rozpoznaní autizmu by mohla pomáhať mobilná aplikácia. V rámci Európy je Slovensko na chvoste vo vekovom priemere, kedy sa u detí táto vývojová porucha zistí. Včasná diagnóza prináša lepšie výsledky.

Aj autistické dieťa môže napredovať, ak sa diagnóza včas odhalí. Dôležitý je každodenný prístup už v rannom veku. Ideálne je začať do druhého roku života.

„Na Slovensku je to určite až po štvrtom roku života väčšinou, ale je to spôsobené aj nedostatkom pedopsychiatrov, nedostatkom odborníkov, ktorí vôbec tú diagnostihu vedia robiť,“ vysvetlila zriaďovateľka Centra včasnej intervencie Prešov Eva Turáková.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

Najnovšie pomôže odhaliť diagnózu aj bezplatná aplikácia. „Je úžasné, že to tam vidia priamo na videu a že majú rukolapne ten rozdiel medzi správaním autistického dieťaťa a dieťaťa zdravého, lebo vtedy konečne začnú trošku rozumieť tomu, že ano, to moje dieťa je predsa len iné,“ skonštatovala riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešov Katarína Gromošová.

„Zistilo sa, že zhruba u 83 % detí, ktoré sa zachytili, že majú riziko autistického spektra práve cez túto aplikáciu, sa neskôr naozaj potvrdil autizmus,“ pokračovala Gromošová o aplikácii.

Pomoc pri učení sa

Len nedávno začali na Slovenku vznikať centrá včasnej intervencie, kde nájdu rodičia podporu. „Tieto deti sa učia inak a tým pádom aj tí rodičia sa potrebujú naučiť možno iné techniky ako pristupovať k tomu dieťatku a ako ich naučiť bežné veci, ktoré nejdú bežným spôsobom,“ povedala špeciálna psychologička Lívia Michnovičová.

Jednou z účinných terapií je podpora senzorických vnemov. Cez rôzne cvičenia a hry rozvíjajú všetky svoje zmysly.

„Veľa detí, ktoré má diagnózu PAS má aj problémy spracovať zmyslové podnety. No a vlastne naše telo sa učí tým, že dostáva informácie cez senzorické zmyslové podnety a potom mozog telo to spracuje, ale musí dostať tie správne informácie,“ vysvetila Jana Repaská z občianskeho združenia Terapeutické ihrisko Janka.

Aby deti s vývojovými poruchami mohli prekonať mnohé prekážky, potrebujú pomoc, a to nie len od rodičov, ale aj od odborníkov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko