Na hlavný obsah

Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok

Rozhodla o tom vláda.

Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok
Na ilustračnej snímke elektrická rozvodňa. Foto: TASR/AP

Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v roku 2024. V utorok (28. 3.) ho schválila vláda.

Slovenské elektrárne (SE) by mali, tak ako v tomto roku, dodať 6,15 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,2077 eur/megawatthodinu (MWh).

„Účelom materiálu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na najzraniteľnejších odberateľov elektriny. Tými sú odberatelia v domácnostiach,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Zmluva ešte nie je uzatvorená a notifikovaná

Vzhľadom na to, že zmluva o implementácii memoranda so SE ešte nie je uzatvorená a pred jej uzatvorením je potrebné ju notifikovať Európskou komisiou, je podľa rezortu hospodárstva potrebné, do jej uzatvorenia zabezpečiť množstvo elektriny určenej pre odberateľov v domácnosti za trhové ceny. Tiež odstrániť neistotu oprávnených dodávateľov v súvislosti s nákupom komodity pre odberateľov v domácnosti na rok 2024.

Rozhodujúce obdobie v tomto roku na určenie regulovaných cien elektriny bude druhý a tretí štvrťrok. Uvidela to pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pokiaľ by vláda VHZ do konca marca neschválila, mohli by distribučné spoločnosti začať nakupovať elektrinu na trhu za aktuálne ceny. Tie sú nad úrovňou 140 eur/MWh.

„Cieľom predkladaného materiálu je aj predísť tejto situácii. Má zabezpečiť nákup elektriny ako komodity pre domácnosti na rok 2024. A to len prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) ako agenta od SE,“ dodal rezort hospodárstva.

Agentom, ktorý elektrinu pre domácnosti od SE nakúpi a dodá ju distribučným spoločnostiam, bude podľa VHZ podobne ako v tomto roku SPP. Ten dodá všetkým oprávneným dodávateľom takto nakúpený objem elektriny za nákupnú cenu komodity, zvýšenú o koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je stanovený na 10 percent.

Kompenzácie pre samosprávy

Samosprávy majú dostať celý tohtoročný podiel na dani z príjmov právnických osôb už do konca apríla. Obce by tak mali získať 171 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) 73,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý vláda tiež schválila.

Národnej rade SR navrhuje prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní. Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.

Obce, VÚC a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne, konštatovalo v dôvodovej správe ministerstvo financií.

„Na preklenutie obdobia do poskytnutia tejto pomoci a s cieľom zabezpečiť samosprávam potrebnú likviditu na úhradu faktúr navrhuje sa poskytnúť obciam a vyšším územným celkom sumu zvýšenia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb v roku 2023 už do 28. apríla 2023,“ uviedol rezort financií.

Budúci rok už majú dostávať podiel tradičným spôsobom, každý mesiac jednu dvanástinu.

Samosprávy si tradične rozdeľujú výnos dane z príjmov fyzických osôb. Nárok na podiel dane z príjmov firiem získali na dočasné obdobie rokov 2023 a 2024 potom, ako parlament schválil zvýšenie daňového bonusu na 140 eur mesačne rovnako na obdobie dvoch rokov. Toto zvýšenie totiž spôsobí výpadky dane z príjmov fyzických osôb.

Téme sa v Správach RTVS o 19.00 h venovala aj redaktorka Diana Kovaľová:

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika