Na hlavný obsah

Minimálny vek na vedenie železničného vozidla sa nezníži na 19 rokov

Poslanci návrh novely neposunuli do druhého čítania.

Minimálny vek na vedenie železničného vozidla sa nezníži na 19 rokov
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Minimálny vek osoby, ktorá môže viesť železničné vozidlo, sa nezníži na 19 rokov. Návrh novely zákona o dráhach z dielne ministerstva dopravy Národná rada (NR) SR vo štvrtok (23. 3.) neposunula do druhého čítania.

Európska legislatíva stanovuje minimálny vek 20 rokov pre osobu, ktorá vedie železničné vozidlo v rámci viacerých štátov Európskej únie (EÚ).

„Zníženie veku v rámci územia SR vyplynulo z otvárania nových študijných odborov na stredných školách. Tie budú čiastočne pripravovať uchádzačov na výkon povolania rušňovodič,“ vysvetlilo ministerstvo svoj návrh v dôvodovej správe.

V prípade úspešného absolvovania maturitnej skúšky, dokončenia odbornej prípravy a po úspešnom vykonaní skúšky tak mali do dosiahnutia 20 rokov absolvovať zácvik v železničnej spoločnosti, pre ktorú budú vykonávať túto profesiu.

Prerozdelenie špeciálnych dráh

Návrh mal priniesť aj nové prerozdelenie špeciálnych dráh, a to na tri kategórie. Prvou z nich malo byť metro a vytvoriť tak legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou mali byť lokálne dráhy.

„Do tejto kategórie sú zahrnuté koľajové dráhy, ktoré slúžia na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Od železničných dráh sa líšia svojím rozchodom, napäťovou sústavou, charakterom prevádzky, prípadne aj prenosom ťažnej sily (ozubnicou),“ priblížil rezort dopravy.

Treťou definovanou kategóriou boli turisticko-hospodárske dráhy, kam mali patriť všetky historické, lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich do práce či do školy.

„Pre každú kategóriu budú vykonávacími predpismi nastavené požiadavky na dráhy, dráhové vozidlá a spôsobilosť osôb podieľajúcich sa na zabezpečení prevádzky dráhy a dopravy na dráhe zodpovedajúce charakteru dráhy,“ avizovalo ministerstvo.

Právna norma reagovala aj na priebežné zmeny v európskej legislatíve za uplynulé roky. A to od prijatia 4. železničného balíčka a viacerých súvisiacich európskych smerníc.

„Vzhľadom na túto skutočnosť treba upresniť niektoré ustanovenia zákona o dráhach a doplniť ustanovenia na európsku legislatívu pre ľahšiu orientáciu konečných užívateľov,“ priblížil rezort dopravy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko