Na hlavný obsah

Prezidentka vetovala zákon o mimoriadnych opatreniach pri stavbe diaľnic

Proces výstavby prioritných diaľničných úsekov sa mal zrýchliť.

Prezidentka vetovala zákon o mimoriadnych opatreniach pri stavbe diaľnic
Na ilustračnej snímke diaľnica. Foto: RTVS

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

V utorok (18. 4.) o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Proces výstavby prioritných diaľničných úsekov sa mal podľa uvedeného zákona zrýchliť.

„Prezidentka má vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov,“ uviedol Strižinec.

Priamym dôsledkom prijatého zákona by podľa prezidentky bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by podľa prezidentky nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie.

Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice sa mala predĺžiť na päť rokov zo súčasných troch rokov. Návrh vetovaného zákona osobitne tiež upravuje definíciu začiatku prípravy investície pre prioritné úseky diaľnic.

Špeciálna úprava začiatku prípravy investície

Špeciálnou úpravou začiatku prípravy investície sa malo zabezpečiť, že ekonomické hodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR v prípade stavieb diaľnic by sa malo uskutočniť iba pred najdôležitejšími fázami prípravy. A to pred vypracovaním zámeru, pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a pred vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je samotná realizácia investície.

Investičnú prípravu diaľnic a ciest podľa navrhovateľov komplikuje náročná administratíva. Tú investori vnímajú ako záťaž, napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov.

Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu. A to, pretože spôsobujú odklady naplánovaných diaľničných projektov.

Do zoznamu prioritných diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa mala vzťahovať nová úprava, pôvodný návrh zaradil úseky D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina, D3 Žilina – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika, R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Petry Hajšelovej (Sme rodina) do zoznamu poslanci ešte doplnili cesty R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Košice, R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika a R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Púchov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko