Na hlavný obsah

Novelu školského zákona kritizujú riaditelia v regiónoch. Chýbajú im športoviská aj učitelia

Štáby RTVS zisťovali, ako sú pripravené školy naprieč Slovensku.

Novelu školského zákona kritizujú riaditelia v regiónoch. Chýbajú im športoviská aj učitelia
Ilustračná snímka detí počas telesnej výchovy. Foto: RTVS

Poslanci chcú, aby sa deti a mládež na školách viac hýbali. Schválili im telesnú navyše. Od septembra budú mať na základných školách minimálne tri hodiny týždenne, na stredných dve.

Novelu školského zákona však kritizujú riaditelia v regiónoch. Chýbajú im športoviská a učitelia. Pre školy, ktoré nemajú telocvične, začnú nové pravidlá platiť až o dva roky.

Jasné nie hovoria zvýšeniu počtu hodín telesnej výchovy na základnej škole v Košeci pri Ilave. Už za aktuálnych podmienok majú problém telocvik vyučovať. Telocvičňa je niekoľko rokov je v havarijnom stave. Statik nariadil pravidelné monitorovanie trhlín.

Každý mesiac tak hrozí zatvorenie športoviska. Podľa statika sa budova už nedá opraviť. Náhradné priestory nemajú. Len jednu vstupnú chodbu. Bola by som za to, keby sa účinnosť tejto novely odložila, aby vznikol priestor na dobudovanie telocvične,“ povedala riaditeľka ZŠ a MŠ v obci Košeca Miroslava Poliaková.

„V takejto situácii je na Slovensku veľa samospráv. O tomto pravdepodobne poslanci asi ani nevedia,“ myslí si podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta obce Košeca Radomír Brtáň.

Niektoré školy majú už tri hodiny

Niektoré základné školy v Banskej Bystrici už majú tri hodiny telesnej výchovy do týždňa. Napríklad Základná škola Ďumbierska má dve telocvične a jedno multifunkčné ihrisko. Napriek tomu vedenie školy s novelou školského zákona nesúhlasí.

„Ak by sa zavádzala tretia hodina telesnej výchovy do každého ročníka, tým pádom by sme museli nie len siedme ale aj ôsme hodiny učiť. To by malo dosahy na krúžky, ktoré sa konajú v telocvičniach a tie by sme museli asi postupom času rušiť,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ v Banskej Bystrici Patrik Ferianc.

Pripravenosti škôl na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy sa venovali redaktori RTVS Dominika Kusá, Anton Gbur a Peter Mútňan:

Žiaci špeciálnej základnej školy v Banskej Bystrici cvičia aj na chodbách či v relaxačnej miestnosti. Už od roku 2009 tam totiž zaviedli tri povinné hodiny telesnej výchovy. „My tie tri hodiny potrebujeme. Vyhodnotili sme si to v pedagogickom zbore, že ďalšia hodina naviac nám bude dobre a zostávame pri nich,“ uviedla riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Banskej Bystrici Lýdia Miklošovičová.

Výnimku by mali mať tie základné školy, ktoré zatiaľ nemajú telocvičňu. „Tu by malo platiť určité prechodné obdobie, že budúci školský rok by sa mal viesť v znamení, aby školy hľadali možnosti, ako realizovať toto rozhodnutie,“ skonštatoval docent na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Július Lomenčík.

Telocvične majú, no cvičiť v nej nemôžu

Košickú základnú školu na Krosnianskej ulici navštevujú aj mimoriadne nadané deti. Telocvične síce majú dve, no v jednej športovať nesmú. Hygienici v stenách objavili azbest. Hodiny telesnej výchovy sú preto aj na chodbe.

Do školy chodí 550 žiakov. Riaditeľka si nutnosť pohybu u detí uvedomuje, no hodina telesnej výchovy navyše jej pre nedostatok priestoru narobí problémy. „Prvý rok to asi nezavedieme a budeme upravovať školské vzdelávacie programy tak, že to budeme postupne zavádzať v niektorých ročníkoch,“ priblížila riaditeľka školy Danka Daneshjoová.

Škola na Fábryho ulici má telocvične dve. Riaditeľ, pôvodne učiteľ telocviku, nápad víta. Zároveň dodáva, že prišiel v nevhodnom čase. „Základné školy sa už pripravujú na nový školský rok, už máme urobenú organizáciu, úväzky. Teraz pre nás vznikne problém, čo sa týka personálneho obsadenia,“ dodal riaditeľ Michal Vilčko.

Podobný názor má aj zriaďovateľ mesto Košice. Radnica by uvítala, ak by sa školy mohli slobodne rozhodnúť, ako s disponibilnými hodinami naložia.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko