Na hlavný obsah

Sexuálnu výchovu by mohol žiak navštevovať len s povolením rodiča

Novelu školského zákona poslanci posunuli do druhého čítania.

Sexuálnu výchovu by mohol žiak navštevovať len s povolením rodiča
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Rodičia by mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne Richarda Vašečku (OĽANO), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok (18. 5.) posunuli do druhého čítania.

Škola by podľa návrhu musela vopred informovať rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania. A to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch. Ako aj o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité.

„Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním,“ píše sa v návrhu novely. Ak rodič neudelí súhlas, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť.

Sexuálnu výchovu nechce zavádzať

Vašečka deklaroval, že návrhom nechce zaviesť sexuálnu výchovu. „Na Slovensku máme predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Tá vedie deti k univerzálne platným hodnotám (manželstvo, rodina a rodičovstvo), ktoré majú oporu aj v Ústave SR a ku ktorým rozhodne treba deti viesť aj v budúcnosti,“ uviedol v dôvodovej správe.

„Problém nastáva práve vtedy, keď učitelia či prizvaní lektori opúšťajú rámec výchovy k hodnotám manželstva a rodičovstva a o ľudskej sexualite informujú odtrhnuto od týchto hodnôt a neraz aj spôsobom, ktorý tieto hodnoty spochybňuje. Práve tomu treba predchádzať,“ zdôraznil.

Škola by teda musela informovať o oblasti, ktorá zahŕňa poznatky, postoje a etické hodnoty v oblasti sexuality, ku ktorým chce škola deti viesť. Ako aj význam sexuality v živote človeka, bez ohľadu na to, v akom predmete sa takáto výchova a vzdelávanie nachádza.

Rodič by zároveň získal právo požiadať školu, aby dieťa absolvovalo výchovu a vzdelávanie aj v inej oblasti, ktorú rodič považuje za dôležitú z hľadiska jeho filozofického a náboženského presvedčenia, a to na základe jeho predchádzajúceho písomného informovaného súhlasu.

Škola by musela po novom rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Zákonom chce Vašečka tiež upraviť všeobecné právo rodiča, aby ho škola na požiadanie informovala o obsahu, metodike, cieľoch výchovy a vzdelávania a základné informácie o učiteľoch a prizvaných osôb, ktoré majú dieťa vzdelávať, a to o oblasti, ktorú rodič určí, alebo aj o výchove a vzdelaní v celom rozsahu.

Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2023.

PS vyzvalo poslancov nepodporiť zákon

Návrh novely školského zákona z dielne poslanca Vašečku obmedzuje prístup detí a mladých ľudí k vzdelaniu. Tvrdí to mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS). Strana vyzvala poslancov nepodporiť zákon v definitívnom hlasovaní.

„Na vzdelávacích štandardoch k výučbe vzťahovej a sexuálnej výchovy sa nedávno zhodli aj odborníci a odborníčky rôznych názorových spektier, ktorí spolupracovali pri tvorbe kurikulárnej reformy pod záštitou ministerstva školstva,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková.

Zákon je podľa PS nepochopením zmyslu a prínosu vzťahovej a sexuálnej výchovy pre spoločnosť. „Chápem rodičov, ktorí majú obavy, čo sa ich dieťa na tomto predmete bude učiť. Naša generácia ho totiž nepoznala. A namiesto toho, aby sme s rodičmi komunikovali a vysvetľovali im dôležitosť a potrebu vzťahovej a sexuálnej výchovy, v nich týmto zákonom poslanci a poslankyne vzbudzujú strach a neistotu,“ dodala Plaváková.

PS tvrdí, že všetky deti a mladiství majú právo učiť sa o zdravých a rešpektujúcich vzťahoch, ochrane svojich hraníc či rodovej identite, no tento zákon ich môže o potrebné vedomosti a zručnosti pripraviť.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko