Na hlavný obsah

Stromy sa budú vysádzať podľa danej lokality. Lesníkov a ochranárov spojila zmena klímy

Zhodli sa na tom, že hospodárenie v lesoch jej treba prispôsobiť.

Stromy sa budú vysádzať podľa danej lokality. Lesníkov a ochranárov spojila zmena klímy
Ilustračná snímka lesa. Foto: RTVS

Lesníci a ochranári sa zhodli na tom, že hospodárenie v lesoch treba prispôsobiť zmenám klímy. Znamená to, že stromy budú vysádzať podľa danej lokality. Hovorili o tom na konferencii v Nitre.

Ján Vrbenský pracuje na Liptove v prostredí lesov viac ako 20 rokov. Hovorí, že lesy potrebujú systematickú starostlivosť napríklad aj pre zmenu klímy. Konkrétne spomína umelé zalesňovanie. „Kde dokážeme zvýšiť podiel najmä listnatej zložky, bude mať lepší odolnostný potenciál ako smrekové či jedľové porasty,“ povedal Vrbenský.

Ochranári nie sú proti, no upozorňujú, že lesy treba pestovať tak, aby boli čo najbližšie prírodným podmienkam danej lokality, ktorej sa prispôsobovali tisícky rokov.

„Na väčšine územia Slovenska, v takom rozsahu ako máme, smrečiny zvlášť nie sú pôvodné, aj tak najviac odchádzajú. Smrek je citlivý na sucho aj na teplo,“ vysvetlil generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Dušan Karaska.

Téme sa venoval redaktor RTVS Miroslav Lyko:

Takéto zmeny sa môžu diať len tam, kde les nie je v piatom stupni ochrany. Lesníci a ochranári sa v Nitre na odbornej konferencii zhodli na potrebe bezzásahových území v lesoch. Ich rozsah a lokalizácia by však mala byť predmetom odbornej a spoločenskej diskusie.

„Je dôležité aj to, ako zasahovať. Vidíme moderné prístupy, využívajú synergiu ekonomiky a ekológie,“ uviedla riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciuosová.

Lesníctvo nie je hrozbou pre plnenie envirocieľov

Enviromentálne ciele Európskej únie stanovujú, že v každej členskej krajine má byť v určitom režime ochrany minimálne 30 percent lesov. V režime prísnej ochrany, ktorej u nás zodpovedá 4. a 5. stupeň, aspoň 10 percent. Riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh upozorňuje, že Slovensko, pokiaľ ide o celkovú výmeru chránených území, to prekračuje o 7,5 percenta.

„Na ostatnom území odporúčame aplikovať trvalo udržateľný manažment s využitím najnovších prístupov, založených na prírode blízkom obhospodarovaní,“ skonštatoval.

Zástupcovia agrorezortu na konferencii zdôraznili, že lesníctvo nie je hrozbou pre plnenie environmentálnych cieľov Slovenskej republiky. Lesníkom a ochranárom odporúčajú v odbornej diskusii pokračovať.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko