Na hlavný obsah

Čiernych pasažierov v MHD ubúda. Takéto sú pokuty v jednotlivých krajských mestách

V Bratislave vlani denne udelili v priemere 77 pokút, v Košiciach 41.

Čiernych pasažierov v MHD ubúda. Takéto sú pokuty v jednotlivých krajských mestách
Cestujúci nastupujú na autobusovej zastávke pod Mostom SNP do autobusu na linke číslo 901. Foto: SITA/BSK

V porovnaní s obdobím pred pandémiou revízori zaznamenali klesajúci trend cestovania bez platného cestovného lístka. Situáciu RTVS potvrdili Bratislava, Prešov aj Košice. Výnimkou je Žilina, kde zaznamenali nárast udelených pokút.

Výška pokút za cestovanie mestskou hromadnou dopravou bez platného cestovného lístka sa v krajských mestách líši. Najviac vás, ak pokutu zaplatíte na mieste, vyjde cestovanie na čierno v Bratislave, Košiciach a Žiline, najmenej v Trnave a Nitre. Najvyššiu maximálnu pokutu mimo úhrady priamo na mieste dostanete v Banskej Bystrici, Bratislave či Nitre, zatiaľ čo najmenej zaplatíte v Prešove a Trenčíne.

Pokuty v jednotlivých krajských mestách sme zhrnuli v nasledujúcej tabuľke.
MestoPokuta zaplatená na miesteMaximálna pokuta
Bratislava49 € + cena základného 30-minútového cestovného lístka (0,90 €)89 € (v prípade neskoršieho zaplatenia ako 20 pracovných dní) + cena základného 30-minútového cestovného lístka (0,90 €)
Trnava20 € (alebo do 5 kalendárnych dní, pri deťoch do dovŕšenia 15 rokov do 10 kalendárnych dní, prevodom na účet dopravcu) + cena základného nezľavneného cestovného lístka (0,70 €)50 € (v prípade neskoršieho zaplatenia ako 15 kalendárnych dní) + cena základného nezľavneného cestovného lístka (0,70 €)
Nitra20 € (alebo do troch pracovných dní, v prípade detí do dovŕšenia 15. roku veku do 30 pracovných dní, v doplatkovej pokladni dopravcu) + cena základného cestovného lístka70 € (v prípade neskoršieho zaplatenia ako 30 pracovných dní) + cena základného cestovného lístka
Trenčín25 € (alebo pri úhrade do 3 kalendárnych dní v zákazníckom centre TD Transport)
+ cena základného nezľavneného cestovného lístka
40 € (po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom)
+ cena základného nezľavneného cestovného lístka
Žilina40 € + cestovné (alebo pri úhrade do 5 pracovných dní na predajnom mieste)65,00 € + cestovné (po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov)
Banská Bystrica25 € (alebo v prípade maloletých cestujúcich do 15 rokov pri úhrade do 7 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii) + cena základného nezľavneného cestovného lístka100 € (po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov) + cena základného nezľavneného cestovného lístka
Prešov26 € (alebo pri úhrade do 5 kalendárnych dní v predajni DPMP na Weberovej ul. 2,) + cestovné33 € pri úhrade na faktúru + cestovné
Košice40 € + základné cestovné60 € (v prípade neskoršieho zaplatenia ako 4 pracovné dni) + základné cestovné
Porovnanie výšky pokút v jednotlivých krajských mestách. Zdroj: imhd.sk

Za určitých podmienok je možné aj dodatočné preukázanie sa cestovným dokladom alebo preukazom na zľavu z cestovného. Poplatok je vtedy nižší ako samotná pokuta.

Treba mať na pamäti aj nutnosť zaplatenia dovozného, či už napríklad za psa, batožinu alebo bicykel. Aj výška tejto pokuty a podmienky jej úhrady sa v jednotlivých krajoch líšia.

Najviac pokút v Bratislave

Dopravný podnik Bratislava (DPB) za rok 2022 udelil dokopy 28 263 pokút cestujúcim bez platného cestovného lístka. V priemere tak denne udelil 77 pokút. Oproti roku 2021 ide o mierny nárast. Ten je však spôsobený postupným návratom cestujúcich po pandémii späť do MHD.

V porovnaní počtu sankcií s obdobím pred pandémiou, teda s rokom 2019, môže DPB konštatovať klesajúci trend cestovania bez platného cestovného lístka. Uviedol to hovorca DPB Martin Chlebovec.

“Treba skonštatovať, že väčšina cestujúcich v bratislavskej MHD je zodpovedná a do vozidla nastupuje vždy s cestovným lístkom,“ dodal.

Menej čiernych pasažierov aj v Prešove či Košiciach

V roku 2022 Dopravný podnik Košice udelil 10 560 pokút a v ďalších 4 236 prípadoch išlo o udelenie pokutových blokov znamenajúcich dobrovoľnú úhradu cestujúceho vo vozidle. To znamená, že v priemere denne udelil 41 pokút. V roku 2021 to bolo 10 024 udelených pokút a 2 704 dobrovoľných úhrad.

Rok 2020 zaznamenal 9 683 pokút a 2 309 dobrovoľných úhrad a v roku 2019 udelili 14 015 pokút a 1 345 pokutových blokov. Informovala o tom špecialistka pre styk s verejnosťou z Dopravného podniku Košice Vladimíra Bujňáková. „Roky 2021 a 2020 boli výrazne ovplyvnené koronakrízou,“ dodala.

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) v roku  2022 eviduje 4 905 čiernych pasažierov. V prepočte na deň je to 13 pokút. Suma zaplatená za uložené pokuty v tomto roku činila 83 753,32 eura. V roku 2021 išlo o 4 531 cestujúcich bez platného cestovného lístka a celková zaplatená suma pokút bola vo výške 73 301,75 eura.

DPMP v roku 2020 zaznamenal 4 273 cestujúcich bez platného cestovného lístka, suma zaplatená za uložené pokuty bola vo výške 64 013,76 eura. V období pred pandémiou v roku 2019 išlo o 5 940 cestujúcich bez platného cestovného lístka, pričom celková suma zaplatených uložených pokút bola 88 538,80 eura. Informovala o tom vedúca oddelenia tarifného a prepravnej kontroly DPMP Eva Futóová.

Aj v tomto prípade dopravný podnik zaznamenal pokles v počte uložených pokút s obdobím pred pandémiou koronavírusu.

V Nitre štyri pokuty denne

V roku 2022 revízori na linkách MHD v Nitre udelili celkovo 1 560 pokút za porušenie tarifných podmienok, zväčša išlo o jazdu bez lístka. V prepočte na deň ide o štyri pokuty denne. Celková výška pokút za rok 2022 činila vyše 40-tisíc eur, informoval koordinátor dopravy z TD Transport s. r. o. Vladimír Šimko.

“V predchádzajúcich rokoch naša spoločnosť MHD v Nitre neprevádzkovala, tento údaj preto nevieme porovnať s minulým obdobím,“ spresnil.

V Žiline počet pokút narástol

Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) v roku 2022 zaznamenal 3 246 pokút za cestovanie bez platného lístka. V prepočte ide o deväť pokút denne. Pandemické roky 2021 (1 516 pokút) a 2020 (1 699 pokút) potvrdili znížený dopyt po cestovaní mestskou hromadnou dopravou. V roku 2019 išlo o 2 329 udelených pokút. Informovala o tom samostatná referentka Dopravného podniku mesta Žiliny Monika Ďurišová. Revízori zaznamenali nárast udelených pokút v porovnaní rokov 2019 a 2022.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko