Na hlavný obsah

Žiaci v maturite zo slovenčiny dosiahli priemernú úspešnosť 55 percent. Gymnáziá si viedli lepšie

Externú časť maturít absolvovalo 40 542 žiakov.

Žiaci v maturite zo slovenčiny dosiahli priemernú úspešnosť 55 percent. Gymnáziá si viedli lepšie
Archívna snímka - Maturitná skúška v Trebišove. Foto: TASR/Roman Hanc

Externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 v riadnom a náhradnom termíne absolvovalo 40 542 maturantov, z toho 2 411 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V testoch zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo 36 909 žiakov priemernú úspešnosť 55 percent. O výsledkoch externej časti maturitnej skúšky informoval v piatok (26. 5.) odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Do písomných maturít sa v tomto školskom roku zapojilo 690 stredných škôl, z toho 626 s vyučovacím jazykom slovenským, 38 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 25 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Žiaci zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli priemernú úspešnosť 55 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov gymnázií dosiahla úroveň 68,4 percenta.

„Žiaci stredných odborných škôl dosiahli významne nižšiu priemernú úspešnosť ako gymnazisti – 47,9 percenta, žiaci stredných športových škôl dosiahli priemernú úspešnosť 50 percent, žiaci konzervatórií uspeli v priemere na 53,5 percenta a žiaci škôl umeleckého priemyslu dosiahli priemernú úspešnosť 51,5 percenta,“ informovali z rezortu školstva.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom termíne dosiahlo 3 771 žiakov, z toho 105 gymnazistov. Z hľadiska obsahu testu sa žiakom najmenej darilo v jazykovej zložke. Najväčší úspech mali v úlohách, v ktorých používali zručnosť čítanie s porozumením a v úlohách patriacich do literárnej zložky.

Problémy so stereometriou a planimetriou

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 1 541 žiakov. Žiaci priemerne dosiahli úspešnosť 51 percent Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo test 1 542 žiakov, priemerne dosiahli 52,5 percenta. Z ukrajinského jazyka a literatúry dosiahlo 28 žiakov, ktorí test písali, priemernú úspešnosť 73,9 percenta.

Priemerná úspešnosť testu z matematiky dosiahla 53,8 percenta. Maturitu z matematiky si vybralo 4 575 žiakov. „Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych, súkromných či cirkevných škôl. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vecne významných rozdielov,“ spresnili z rezortu školstva.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 percentám v riadnom termíne dosiahlo 336 žiakov. Z hľadiska obsahu testu žiaci najviac uspeli v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v oblasti stereometria. Pre žiakov zo stredných odborných škôl bola problémová aj oblasť planimetria.

Maturovali aj z cudzích jazykov

Z anglického jazyka dosiahli žiaci priemerne na úrovni B1 53,8 percenta, na úrovni B2 67,1 percenta a na úrovni C1 dosiahli žiaci priemerne 65,8 percenta. „Z pohľadu druhu školy sme v anglickom jazyku na jazykovej úrovni B2 zistili silne vecne významne horší výsledok žiakov stredných športových škôl v porovnaní s národným priemerom,“ doplnilo ministerstvo.

V teste z nemeckého jazyka na úrovni B1 mali žiaci priemerne 42,4 percenta, na úrovni B2 71,7 percenta. Na úrovni C1 dosiahli priemer 57,4 percenta.

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 dosiahla 50,4 percenta. Ďalej na úrovni B2 57,1 percenta a na úrovni C1 44,1 percenta.

Z francúzskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli žiaci priemerne 60,2-percentnú úspešnosť. Zo španielskeho jazyka na úrovni B2 išlo o 81,3-percentnú úspešnosť. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2, ktorú dosiahol jeden žiak, bola 67,5 percenta.

Niektorí žiaci, neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, respektíve v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne. Tí možnosť zopakovať časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Ten sa uskutoční od 5. do 8. septembra. V období od 22. mája do 9. júna absolvujú maturanti ústne skúšky.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko