Na hlavný obsah

Testovanie 9: Žiaci dosiahli zo slovenčiny o niečo lepšie výsledky ako z matematiky

V riadnom termíne písalo testy spolu 44 936 žiakov.

Testovanie 9: Žiaci dosiahli zo slovenčiny o niečo lepšie výsledky ako z matematiky
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Deviataci a žiaci štvrtého ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a prvého ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ktorí 22. a 23. marca absolvovali celoslovenské Testovanie 9, dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 58,7-percentnú úspešnosť.

V matematike vyplnili žiaci testy v priemere na 55,1 percenta. Vyplýva to z výsledkov, o ktorých v utorok (6. 6.) TASR informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V riadnom termíne písalo testy spolu 44 936 žiakov, z nich bolo 42 354 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 547 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským, 12 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským a 23 žiakov s vyučovacím jazykom iným.

Na náhradnom termíne sa zúčastnilo 330 žiakov. Testovaných bolo v riadnom termíne aj 4 385 žiakov so zdravotným znevýhodnením. „Aj v tomto roku výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výsledky,“ uviedli z rezortu školstva.

Test z matematiky riešilo 44 831 žiakov, pričom dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 55,1 percenta. Na základných školách písalo test z matematiky 40 280 žiakov s priemernou úspešnosťou 53,4 percenta. Vo výsledkoch žiakov základných škôl z matematiky sú medzi krajmi navzájom výsledky porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 59,1 percenta.

Kde boli výsledky lepšie?

Na ostatných, teda stredných školách, písalo test z matematiky spolu 4 551 žiakov s priemernou úspešnosťou 70 percent. Mierne vecne významne lepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 74,2 percenta a najslabšie výsledky, na úrovni strednej miery významnosti, dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 63,3 percenta.

Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa preukázali aj na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike boli žiaci z okresu Bratislava I. Tí dosiahli úspešnosť 69,3 percenta, ich výsledky sú silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch Rimavská Sobota a Gelnica.

Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 42 383 žiakov na 1 506 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,7 percenta. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 37 892 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,3 percenta.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch porovnateľné na úrovni celoslovenského priemeru. Medzi krajmi nie sú významné rozdiely.

Na stredných školách písalo test 4 491 žiakov s priemernou úspešnosťou 70,7 percenta. „Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné. Mierne vecne významne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli iba žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 67,3 percenta,“ vyplýva z výsledkov testovania.

Najúspešnejší žiaci

Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I (úspešnosť 68 percent). Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Kežmarok, Rimavská Sobota, Sabinov, Trebišov, Košice-okolie, Revúca, Rožňava, Svidník, Lučenec a Levoča.

Z maďarského jazyka a literatúry písalo test 2 542 žiakov na 139 školách s priemerom 60,6 percenta.

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry absolvovalo 2 538 žiakov zo 139 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci dosiahli priemerne 59,4 percenta.

Na jednej základnej škole písalo test z ukrajinského jazyka a literatúry 12 žiakov. Priemerná úspešnosť bola 53,8 percenta.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko