Na hlavný obsah

A. Kaliaš: Máme tu armádu nezamestnaných ľudí, ktorých treba využiť (rozhovor)

Chudobné regióny spadajú do príjmovej chudoby.

A. Kaliaš: Máme tu armádu nezamestnaných ľudí, ktorých treba využiť (rozhovor)
Na snímke podpredseda strany Princíp Alfonz Kaliaš. Foto: RTVS

Strana Princíp zastáva názor, že keď štát dopredu vie, že na Slovensko príde investor, mal by zaučiť nezamestnaných ľudí a pripraviť ich na trh investorovi. „Čo sa týka nezamestnanosti, máme tu armádu nezamestnaných 6,2 percenta, čo predstavuje asi 170-tisíc ľudí,“ vyhlásil podpredseda strany Princíp Alfonz Kaliaš v predvolebnom rozhovore pre RTVS.

Cieľom strany je predstaviť systémové riešenia základných problémov spoločnosti. Viac o plánoch strany Princíp sa dozviete v rozhovore nižšie.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Vysielame stanoviská a názory politických strán a politických hnutí, ktoré sú súčasťou volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich vyjadrenia nemožno považovať za stanoviská a názory RTVS.

Ak by ste mali vybrať niečo z programu Vašej strany, na ktorú oblasť verejného života dávate najväčší dôraz?

Strana Princíp je občianskou politickou stranou a jedinou politickou rómskou stranou, ktorá bude teraz kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom našej politickej strany je predstaviť systémové riešenia základných problémov spoločnosti s rómskou menšinou.

Žijeme v období rastu životných nákladov. Zvyšujú sa ceny energií, tovarov, hypotéky. Ako by mal štát pomôcť ľuďom v takomto čase zvyšovania rastu životných nákladov?

Minuloročné a tohoročné problémy nás doviedli k zdražovaniu všetkých nákladov na životnú úroveň v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že sa zvýšili plyn a elektrika, tak sa zvýšili aj náklady na životnú úroveň.

Ako vidíte, úlohou štátu, čo sa týka podpory sociálne slabších skupín dôchodcov a mladých rodín? Ako by im mal štát pomôcť?

Slovenská legislatíva a rodinná politika takmer vôbec nereaguje na zvyšovanie nákladov na život hlavne mladých rodín s deťmi, sociálne slabých skupín a samozrejme dôchodcov. Je treba razantne nastaviť systém, aby zachytil takéto stavy.

Keď spomíname úlohu štátu, upriamim pozornosť aj na marginalizované komunity v osadách. Ako vidíte úlohu štátu v pomoci týmto ľuďom?

Prebehlo už tridsaťtri rokov a zainvestovalo sa mnoho miliónov do týchto osád. Podľa rómskeho atlasu z roku 2019 je 620 osád, v ktorých žije takmer 170 až 250-tisíc marginalizovaných Rómov. Osady potrebujú začať systémové riešenia.

Najviac záleží na politikoch, či už na lokálnej, regionálnej a na tej najvyššej celospoločenskej úrovni. Je samozrejme na politikoch, aby tie zmeny urobili, venovali sa tomuto závažnému problému.

Viaceré medializované prípady otriasli v uplynulých rokoch dôverou v justíciu, ale aj políciu a prokuratúru. Aké kroky by ste urobili na ich úplné odpolitizovanie?

Každá vláda začne ovplyvňovať tieto stavy v republike či ide o justíciu, súdnictvo, políciu alebo dokonca NAKA. V dnešnej dobe sme svedkami toho, aké sú problémy a čo sa robí.

Ukrajina už viac ako rok a pol čelí ruskej vojenskej agresii. Plánuje vaša strana naďalej podporovať našich východných susedov?

Pokiaľ západné štáty a Európska únia na čele so Spojenými štátmi americkými budú dodávať zbrane a budú podporovať finančne tieto aktivity, určite tam mier takto nevybudujú. Máme k tomu iný prístup, treba vyjednávať o mieri a dohodnúť sa.

Ak by sa teda vyjednávalo o mieri a ak by vaša strana bola vo vláde, aký by bol Váš príspevok k takýmto rokovaniam?

Čím skôr treba pozerať na to, že tam prichádzajú o život nevinní ľudia. Čím viac bude toto utrpenie trvať, myslím si, že tento konflikt sa nebude riešiť. Myslím si, že to treba riešiť dohovormi o mieri.

Slovensko je členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Ako by ste charakterizovali zahraničnopolitické priority Slovenska z pohľadu vašej strany?

Sme prozápadne orientovaní v týchto štruktúrach čo sa týka NATO a Európskej únie.

Problémy v oblasti zdravotníctva pretrvávajú, hoci každá vláda považovala túto oblasť za prioritu. Čo je v programe strany Princíp na to, aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť o pacienta?

Princíp sleduje dnešnú situáciu problémov s pediatrami. Viac ako jedna tretina pediatrov je už v dôchodkovom veku. Mladí odchádzajú. Je tu problém, ktorý nastal s pohotovostnými službami.

Čo by ste urobili, ako by ste motivovali mladých lekárov, aby neodchádzali do zahraničia, ale aby ostávali na Slovensku?

Prioritou je, aby mal lekár dobrý príjem, štát sa postaral a mal dobré životné podmienky. Hlavný je ale plat.

Výrazne vzrástol dlh verejných financií. Ekonómovia zdôrazňujú nutnosť prijať opatrenia pre konsolidáciu, aká je predstava Vašej strany?

Verejný dlh sledujeme, je 57,8 percenta HDP, čo predstavuje takmer 63,38 miliardy eur.

Aké by boli vaše kroky pre zlepšenie stavu verejných financií? Ste skôr za zvyšovanie daní alebo šetrenie na výdavkoch štátu?

Keď je takýto dlh, musíme priškrtiť a dávať pozor, kde pustíme peniažky.

V niektorých odvetviach Slovensko stráca schopnosť konkurencie zahraničným firmám. Ako by ste zlepšili kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku?

Na Slovensku je zamestnanosť taká, aká je. Veľa parkov, ktoré sú pripravené na zamestnanosť, na vybudovanie nových pracovných príležitostí je prázdna. Investori sa tu nehrnú. Najväčším investorom, ktorý teraz prišiel na Slovensko je Volvo vo Valalikoch.

Štát musí rýchlejšie reagovať na zmeny a príležitosti. Čo sa týka nezamestnanosti, máme tu armádu nezamestnaných 6,2 percenta, čo predstavuje asi 170-tisíc ľudí. Štát by mal vopred, keď vie, že príde takýto investor, ľudí preškoľovať, zaúčať a pripraviť na ten trh.

Podnikatelia pripomínajú aj nutnosť zjednodušiť administratívu, aby sa uľahčilo zamestnávanie cudzincov. Ako vnímate tento moment v podnikateľskom prostredí?

Máme tu armádu nezamestnaných, ktorých treba využiť.

Nemali by sme obísť ani tému životného prostredia. Sú okolo neho často veľmi živé diskusie. Aké ste si stanovili plány pre oblasť životného prostredia?

Po predchádzajúcich rokoch, keď tu nastal problém s ropou alebo s plynom, sa začali západné štáty a Európska únia viac zaujímať o náhradné zdroje elektriky, plynu alebo energií.

Má podľa vás štát podporovať väčšie zapojenie obnoviteľných zdrojov?

Určite áno.

Keď sa pozrieme na trend postupného zvyšovania elektromobilov, mali by sa ľudia motivovať, aby postupne prešli na elektromobily?

Jeden problém je tu ropa a ďalšie, ktoré súvisia s týmto problémom.

Ako zmenšiť, vyrovnať regionálne rozdiely na Slovensku?

Vidíme, že regionálne rozdiely sú veľmi veľké. Bratislava, stredné Slovensko a východné Slovensko sú tam regióny strašne chudobné, ktoré ktoré spadajú do príjmovej chudoby.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko