Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

B. Rybárik: Naši predchodcovia priviedli Slovensko do EÚ a NATO, zotrvať v nich je naša priorita (rozhovor)

SDKÚ-DS chce zaviesť rovnú daň a zlepšiť digitalizáciu Slovenska.

B. Rybárik: Naši predchodcovia priviedli Slovensko do EÚ a NATO, zotrvať v nich je naša priorita  (rozhovor)
Na snímke predseda strany SDKÚ-DS Branislav Rybárik. Foto: RTVS

Vedenie strany SDKÚ-DS sa hlási k svojim predchodcom, ktorí dostali Slovensko do Európskej únie a NATO a sľubuje, že po voľbách bude jednoznačne za zotrvanie v týchto organizáciách. Vyhlásil to predseda strany Branislav Rybárik v predvolebnom rozhovore v RTVS.

Ako ďalej uviedol, jeho strana sa bude najviac sústreďovať na hospodársky rast Slovenska, chce zaviesť rovnú daň a zlepšiť digitalizáciu. Viac o plánoch strany SDKÚ-DS sa dozviete v rozhovore nižšie.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Vysielame stanoviská a názory politických strán a politických hnutí, ktoré sú súčasťou volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich vyjadrenia nemožno považovať za stanoviská a názory RTVS.

Na ktorú oblasť verejného života sa Vaša strana vo svojom programe sústreďuje najviac?

Naša strana sa najviac zameriava na hospodársky rast Slovenska. Považujeme to za prioritu Slovenska, pretože v budúcnosti budeme potrebovať čím ďalej tým viac peňazí aj na obsluhu štátneho dlhu. Preto sme sa sústredili práve na to. Pre nás je veľmi dôležitý hospodársky rast.

Ľuďom sa zvyšujú životné náklady, rastú aj ceny energií, tovarov, služieb aj hypotéky. Ako by mal pomôcť štát? Ako tu vidíte úlohu štátu?

Štát potrebuje zabezpečiť dôstojný život občanov, je to veľmi dôležité. Sme jednoznačne za dávky či za prijatie zákona o energetickej chudobe. Takisto treba jasne určiť, ktorí ľudia pomoc potrebujú a ktorí nie. To znamená adresnú pomoc, ale jednoznačne pomoc občanom, aby žili dôstojne, pretože je to pre nás veľmi dôležité.

Na to aj nadviažem. Ak si všimneme skupinu sociálne slabších občanov, mladé rodiny, dôchodcov, mal by štát zvýšiť pomoc týmto ľuďom?

Štát by mal zvyšovať pomoc týmto skupinám vzhľadom na infláciu. Naším cieľom by bolo, aby ich životná úroveň nikdy neklesala. To znamená, aby si vedeli minimálne zachovať rovnakú životnú úroveň, akú majú doteraz, vzhľadom na rast cien a energií.

Upriamim pozornosť ešte na marginalizované komunity v osadách, pretože tam stále pretrvávajú problémy. Ako vidíte úlohu štátu v pomoci týmto ľuďom?

Štát je dôležitý, ale ja najväčší prínos vidím v kresťanských a iných dobrovoľných organizácie, pretože čo ja mám informácie, vždy najviac pomôžu oni týmto osadám. Prídu tam, dajú im svoj čas, venujú sa im, ostávajú tam dlhodobo.

Väčšina pomoci štátu alebo ľudí, ktorí prídu od štátu, je krátkodobá a len finančná, ktorá nič nevyrieši a veľmi rýchlo skončí. Viac si vážia, keď ľudia pri nich zotrvajú dlhšie, venujú sa im a dajú im aj duchovnú alebo inú náplň života. Jednoznačne im treba pomáhať, ale robiť to veľmi selektívne a treba čo najviac zapojiť aj kresťanské, náboženské alebo podobné organizácie.

Viaceré medializované prípady otriasli dôverou nielen v justíciu, ale aj políciu a k prokuratúre. Aké kroky treba docieliť, urobiť, aby sme zmenili a aby sme docielili odpolitizovanie týchto úradov?

V každom prípade musia mať policajti a prokurátori voľné ruky. Nemyslím si, že štát by mal do nich zasahovať, ale súčasne si myslím, že je veľmi dôležitá postava ministra vnútra. Minister vnútra by mal byť viditeľnejší a viac vystupovať na verejnosti. Mal by byť viditeľnejší ako policajný prezident. Pretože úlohou policajného prezidenta je riadiť policajný zbor. Práve úlohou, prácou a náplňou ministra vnútra je vystupovanie navonok a styk s verejnosťou, aby on tie informácie podával. Nemal by priamo zasahovať do orgánov činných v trestnom konaní alebo do súdnictva a podobne.

Už viac ako rok a pol trvá ruská vojenská agresia na Ukrajine. Plánuje vaša strana pokračovať v pomoci a podpore našich východných susedov?

Najdôležitejšia je humanitárna pomoc. Čo sa týka vojenskej pomoci, je to v podstate bezpredmetné, lebo Slovensko v začiatkoch darovalo na Ukrajine všetko, čo sme mohli. Nie je v našich silách ako malej krajiny vojensky im pomáhať. Sme skôr za humanitárnu pomoc, pomoc pri utečencoch a v tomto smere by sme sa angažovali viacej.

Čo by urobila vaša strana, ak by ste boli vo vláde, aby ste prispeli k vyjednávaniam o mieri na Ukrajine?

Boli sme radi, keby sme vedeli prispieť, aj keď si myslíme, že vzhľadom k geopolitickej situácii sme veľmi malý hráč, aby sme mohli zásadne vstupovať do týchto rozhovorov. Tam sú veľké mocnosti. Ale robili by sme všetko, čo by bolo v našich silách. V prvom rade by najdôležitejšie bolo vyjednať mier na Ukrajine a ukončiť túto vojnu. To je podľa mňa priorita pre celú Európu a celý zvyšok sveta. Určite by sme boli jednoznačne za mier a všetko, čo by sme vedeli a bolo v našich silách, by sme spravili.

Ako vníma vaša strana Slovensko a jeho zahraničnopolitické priority?

My ako strana SDKÚ-DS, vlastne naši predchodcovia, priviedli Slovensko do Európskej únie a do NATO. To znamená, že pre nás je zotrvanie v EÚ a NATO priorita číslo jedna. Tam máme absolútne nemenné stanovisko, pretože toto je najdôležitejšia vec, ktorú musíme zachovať pre Slovensko.

Problematickou oblasťou na Slovensku je už dlhodobo zdravotníctvo. Čo by ste zmenili? Čo by ste urobili, aby sa skvalitnila tá zdravotná starostlivosť o pacienta?

Je to taký malý paradox, ale práve tam sa znova vraciame k hospodárskemu rastu, pretože vieme, že zdravotníctvo dostáva percentá z HDP. Keď sa nám podarí zabezpečiť hospodársky rast, zdravotníctvo dostane viacej peňazí. Na druhom mieste, čo je veľmi dôležité, je podporiť a udržať lekárov.

Takisto je veľmi dôležité, aby nemocnice manažovali skúsení a šikovní ľudia. Veľmi ťažko podľa mňa vnímajú naši lekári a zdravotný personál, keď mnohokrát sa na jednej strane minú peniaze nehospodárne a na druhej strane nemajú základné prostriedky pre svoju prácu alebo vidia, že majú požiadavku na niečo nie drahé a nedostanú to. Je to pre nich veľmi demotivujúce, keď vidia takéto míňanie peňazí. Potrebný je veľmi dobrý manažment nemocníc a zvyšovanie HDP. Zdravotníctvo je veľmi dôležité pre túto krajinu a pre každú krajinu.

Keď ste povedali, že je dôležité udržať lekárov, ako udržať najmä tých
mladých, ktorí odchádzajú do zahraničia?

Ideálne by bolo ich motivovať, samozrejme finančne stimulovať platmi, ktoré by dosahovali úroveň okolitých krajín a aj podmienky v nemocniciach. Kým toto bude možné, vytvoriť im čo najpriaznivejšie podmienky vzhľadom k tomu, čo sa dá a nakoľko budeme schopní finančne ich udržiavať, asi by som nešiel cestou zákazov a príkazov, že nesmú odísť do zahraničia, lebo sám som žil v krajine, kde sa to robilo.

Žil som v Kanade a tam sa to snažili dlhé roky riešiť a veľmi to nefungovalo. Snažil by som sa pozitívnou motiváciou. Všetko by záležalo od štátneho rozpočtu a dostatočných finančných prostriedkov a kam až by sa dalo ísť.

V súvislosti s rastúcim dlhom vo verejných financiách ekonómovia zdôrazňujú, že je nutné prijať úsporné opatrenia. Ako to vidí vaša strana?

Úsporné opatrenia, ideálny by bol výrazný rast HDP a domáceho produktu. Tým pádom by sme mali viac peňazí a nemuseli by sme prichádzať k úsporným opatreniam. Keď bude treba robiť úsporné opatrenia, musíme sa držať poučky – maximálne 0,5 percenta. Lebo nemôže to ísť na úkor zdravotníctva, života občanov a ich životnej úrovne. Takže treba určite nájsť nejakú rozumnú mieru, ale treba posúdiť prípadné vplyvy na život občanov a všetkých, celkový chod štátu.

Zvyšovanie daní alebo šetrenie na výdavkoch štátu. Čo vám je bližšie pre zlepšenie stavu vo verejných financiách?

V hre je jednoznačne zvyšovanie HDP, pretože šetrenie do istej miery áno, ale zvyšovanie daní nie, toto je naša červená línia. Práve naopak, radi by sme zaviedli rovnú daň.

Slovensko stráca v niektorých odvetviach konkurenčnú schopnosť. Dôležitým faktorom je aj kvalita podnikateľského prostredia. Ako by ste ju zlepšili?

V prvom rade rovná daň a okamžitá a veľmi dobrá digitalizácia Slovenska. Môžem z vlastnej skúsenosti povedať, podnikal som v zahraničí. Naša digitalizácia je veľmi kostrnatá a veľmi nedokonalá. Podnikateľ, keď sa rozhodne podnikať, by si mal v priebehu pol dňa vedieť vybaviť všetky papiere a nezaťažovať sa všelijakými potvrdeniami.

Jednoznačne teda veľmi kvalitná digitalizácia. Takisto by som chcel ísť cestou rovnej dane. Tá by pomohla zlepšiť podnikateľské prostredie a pritiahlo by mnohé firmy zo zahraničia a naši ľudia by boli motivovaní viac podnikať a starať sa.

Ako vnímate zamestnávanie cudzincov v slovenských firmách? Mala by sa tam zjednodušiť administratíva, aby sa uľahčil prijímací proces?

Sám som sedem rokov pôsobil ako manažér hotela. Zamestnávali sme cudzincov, trvalo to rok-dva vybaviť papiere. V niektorých profesiách sa zdá, že to bude nevyhnutné, u lekárov tak isto. Zase treba nájsť nejaký zdravý kompromis, aby to nešlo na úkor našich ľudí.

Ak dovolíme, úplne všeobecne zjednodušíme zamestnávanie, môže sa nám stať, že sa dovezú ľudia do chudobných regiónov, kde sa už aj tak málo zarába. A všetky nové fabriky si zoberú ľudí z iných krajín. Zvyšuje to kriminalitu a znižuje to možnosť našich ľudí si zarobiť. Je to dôležitá vec, treba to zjednodušiť, ale treba to aj regulovať do istej miery.

Veľmi diskutovanou témou sa stalo aj životné prostredie. Čo vaša strana a táto oblasť?

Otázky životného prostredia považujeme za veľmi dôležité, ale musí sa to robiť v miere, aby na to nedoplácali jednoduchí občania, Tak, ako sa vidíme mnohé sťažnosti poľnohospodárov a ľudí žijúcich na vidieku, že niektorá prehnaná ochrana im začína robiť problémy a na druhej strane príroda je veľmi dôležitá pre všetkých. Takže treba to robiť s mierou a rozumne.

Jadro sa podieľa na výrobe elektriny na Slovensku tesne nad 60 percentami. Európska únia chce do roku 2030 zdvojnásobiť energiu z obnoviteľných zdrojov. Ako vnímate práve zaradenie takýchto a použitie obnoviteľných zdrojov?

Obnoviteľné zdroje sú veľmi dôležité, ale zase rozumne. Nesmie sa zaberať poľnohospodárska pôda. Treba nájsť bývalé skládky, recyklácie, miesta, kde sa nič iné nedá urobiť. Toto sú presne miesta, kde by sme umiestňovali solárne energie a tak ďalej. Musí sa to robiť, aby to skvalitnilo život, aby to malo hlavu a pätu, aby to bolo logické, lebo veľakrát vidíme krásne polia, ktoré sú vlastne plné elektrárni a panelov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko