Na hlavný obsah

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu medveďa a vlka v blízkosti miest a obcí

Chce tiež zmapovať reálny počet medveďov.

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu medveďa a vlka v blízkosti miest a obcí
Ilustračná snímka medveďa hnedého. Foto: RTVS

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu medveďa a vlka v blízkosti miest a obcí. Pre zásahové tímy plánuje vydávať včasné povolania na reguláciu medveďa. Zároveň má v pláne zmapovať jeho reálny počet. Ak sa preukáže premnoženie medveďa, začne dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti environmentálnej politiky.

Vláda sa chce rozprávať so samosprávami a dotknutými subjektmi o implementácii mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu. Prijme rozhodnutie o regulácii skládok tak, aby sa eliminovali žaloby z Európskej komisie. Plánuje prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní.

Tvrdí, že dokončí a sfunkční informačný systém odpadového hospodárstva. „V prípade narábania a uskladňovania toxického materiálu vláda predstaví nový mechanizmus evidencie, dokladovania a úhrad,“ priblížila. Vláda chce, aby v systéme zálohovania mal štát silnejšie postavenie. Mala by tiež novelizovať zákon o envirozáťažiach.

Žiadne chránené územia nebudú vyhlásené bez dôkladnej diskusie, deklaruje vládny kabinet. Podporuje zonáciu národných parkov, ktorá bude zohľadňovať požiadavky lokálneho života. Uznáva míľniky plánu obnovy, reformu národných parkov a zonácií predstaví tak, aby boli naplnené a neohrozilo sa čerpanie financií.

Vládny kabinet uznáva, že ľudstvo čelí globálnym javom klimatickej zmeny. Je pripravený plniť záväzky Slovenska v ich eliminácii. Hlási sa aj k základným medzinárodným dohodám, ktorých signatárom je Slovensko, osobitne k Parížskej dohode. „Za účelom plnenia cieľov transformácie je vláda pripravená prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii,“ poukázala.

Vznik celonárodného stavebného úradu

Zároveň má v pláne prehodnotiť možnosť vzniku celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru, kde by dochádzalo k spojenému stavebnému konaniu a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Prioritou bude tiež odkanalizovanie samospráv, výstavba vodovodov, ako aj podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie.

Neodkladne sa podľa PVV zavedie národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk financovaný z plánu obnovy. Vláda považuje za svoju prioritu stabilizovať systém vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Štátny Slovenský vodohospodársky podnik má prejsť transformáciou. Rovnako podporí rozvoj projektov na úseku lodnej dopravy a využitia prístavov. Ambíciou je modernizovať a vymeniť turbíny po životnosti na Vodnom diele Gabčíkovo.

Taktiež plánuje prehodnotiť výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov, ako aj výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy. Vláda pripraví novú koncepciu ochrany prírody. „Na prepojenie záujmov ochrany prírody, poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti a záujmov rekreačného, prírodného a kultúrneho cestovného ruchu vláda sfunkční Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu a zriadi medzisektorovú platformu Les – Šport – Rekreácia – Zdravie,“ uviedla.

Vláda kladie v PVV dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Zaväzuje sa viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom.
Ambíciou kabinetu je urobiť revíziu platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia. Chce vedieť, či nedochádza na Slovensku k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard Európskej únie. Odstrániť by sa podľa PVV mali aj protichodné ustanovenia zákonov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko