Na hlavný obsah

Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil. Najväčší vplyv mal rast priemyslu

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich.

Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil. Najväčší vplyv mal rast priemyslu
Ilustračná snímka Foto: TASR/Daniel Stehlík

Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,1 percenta (v stálych cenách, sezónne neupravený).

Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11 percent a dosiahol 32,2 miliardy eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 2. štvrťroku 2023) bol HDP reálne vyšší o 0,2 percena. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Jednotlivé odvetvia ekonomiky si udržali mierny rast hrubej pridanej hodnoty aj v 3. štvrťroku 2023.

Objem hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách dosiahol 29,4 miliardy eur, čo bolo v stálych cenách 22,1 miliardy eur. Rast tejto kľúčovej zložky HDP tak medziročne predstavoval 2,6 percenta.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich.

Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 4,9 percenta, toto váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie tvorilo v aktuálnom štvrťroku takmer tretinu pridanej hodnoty ekonomiky.

Medziročné zvýšenie pridanej hodnoty tohto odvetvia podporila najmä výroba dopravných prostriedkov o 16,3 percenta, výroba výrobkov z gumy a plastu o 25,7 percenta, ako aj výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 12,1 percenta.

Z významnejších odvetví priemyslu pokles zaznamenala výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,3 percenta a odvetvie výroby strojov a zariadení o 4 percentá.

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 vzrástol HDP o 1,1 percenta (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol 90,1 miliardy eur.

Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách medziročne rástla o 3,2 percenta. Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich, najvýznamnejší vplyv na vývoj ekonomiky malo odvetvie priemyslu o 6,3 percenta.

Skupina odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby o 4,3 percenta a aj stavebníctvo o 6,9 percenta.

Zahraničný dopyt bol nižší

Zahraničný dopyt (vývoz výrobkov a služieb) bol medziročne nižší o 1,5 percenta. Výraznejší pokles domáceho dopytu o 5,7 percenta bol spôsobený hlavne vplyvom poklesu konečnej spotreby, hlavne v domácnostiach o 2,5 percenta.

Nižšia bola aj tvorba hrubého kapitálu o 17,5 percenta, ale jej podpoložka tvorba hrubého fixného kapitálu si ako jediná podržala rast o 6,6 percenta.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika