Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Železničná trať medzi Bratislavou a Komárnom dožíva, sťažujú sa obyvatelia regiónu. Žiadajú modernizáciu

Prvý vlak prešiel po tejto trati pred 130 rokmi.

Železničná trať medzi Bratislavou a Komárnom dožíva, sťažujú sa obyvatelia regiónu. Žiadajú modernizáciu
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

O urýchlenú obnovu a modernizáciu železničnej trate Bratislava – Komárno žiadajú ministerstvo dopravy petíciou obyvatelia komárňanského regiónu. Rezort dopravy uviedol, že na zdvojkoľajnenie trate je vypracovaná štúdia realizovateľnosti, problémom je však financovanie.

Prvý vlak prešiel po 95 kilometrov dlhej trati pred takmer 130 rokmi. Trať je doteraz jednokoľajná, v celom úseku neelektrifikovaná s výnimkou konečných staníc. „Mestská i krajská samospráva v uplynulých rokoch pravidelne lobovali v tejto veci. Je neprijateľné, že do Budapešti trvá cesta 60 minút a do Bratislavy 130 minút,“ povedal primátor Komárna Béla Keszegh.

Podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy SR bez zabezpečeného financovania nemôže rezort vyhlásiť súťaž na projektovú dokumentáciu ani zhotoviteľa jednotlivých stavieb. Štúdia uskutočniteľnosti z roku 2021 porovnávala šesť základných variantov líšiacich sa technickým riešením. Investičné náklady projektu dosahujú v štúdii 18 až 922 miliónov eur v závislosti od zvoleného variantu.

Trať si vyžaduje rekonštrukciu

Železničná infraštruktúra na trati sa podľa signatárov petície blíži k hranici svojej životnosti. Priemerný vek železničného zvršku a spodku na trati je 32 až 40 rokov, hranica životnosti tejto infraštruktúry je 40 rokov. Do roku 2030 dosiahne alebo prekročí hranicu životnosti viac ako polovica dĺžky trate.

Podľa interného zhodnotenia Železníc SR si trať Bratislava – Komárno vyžaduje rekonštrukciu do roku 2027. V prípade jej nezrealizovania hrozí ďalšie znižovanie dopravnej kapacity v dôsledku obmedzení traťovej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu a zvýšeného výskytu porúch, zverejnil Útvar hodnoty za peniaze v apríli 2022.

Nedostatočná kapacita trate bráni naplneniu rastúceho dopytu v osobnej a nákladnej železničnej doprave. Ročný počet prepravených cestujúcich sa od vstupu súkromného dopravcu zvýšil z 800 000 cestujúcich v roku 2011 na štyri milióny v roku 2022. Súčasná kapacita trate bráni ďalšiemu posilneniu osobnej a nákladnej dopravy, upozorňujú signatári petície.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny