Na hlavný obsah

Na pohľad malebné kopce spôsobujú obyvateľom Modrého Kameňa problémy. Voda, ktorá z nich steká, ohrozuje ich domy

Vinníka pretrvávajúceho problému sme hľadali v relácii Občan za dverami.

Na pohľad malebné kopce spôsobujú obyvateľom Modrého Kameňa problémy. Voda, ktorá z nich steká, ohrozuje ich domy
Pohľad na pozemok z vtáčej perspektívy. Foto: RTVS

Vody máme na Slovensku dosť, ba niekedy až priveľa. Občas narobí i poriadne škody, najmä tam, kde stavitelia nevedia všetko, čo by vedieť mali. V meste Modrý Kameň neďaleko Veľkého Krtíša sa pred niekoľkými mesiacmi zrútil pozemok pri novostavbe. Prečo a kto je za to zodpovedný?

Mesto Modrý Kameň je obklopené malebnými kopcami a krajina sa tu na pohľad od iných slovenských pahorkov nelíši. Jedna z tunajších osobitostí sa však skrýva pod povrchom zeme.

„Kopec bol stále plný vody, všetky kopce sú plné vody a voda vždy tečie z kopca dole a nie naopak,“ poznamenala primátorka Modrého Kameňa Mária Bednárová.

„Sú tam žriedla, vlastne to je veľký kopec, z ktorého ide veľké množstvo vody dole,“ poukázal staviteľ domov Rudolf Brém.

„Polia sú úplne rozmočené. Sú tam studne, ktoré majú 20 – 30 centimetrov vody pod povrchom zeme. Také veľké množstvo vody je tam,“ dodal.

Zosuv poškodil nehnuteľnosť

V časti Prše mesta Modrý Kameň v uplynulých rokoch vyrástli dve nové ulice. Ich obyvatelia však musia riešiť nečakaný problém s vodou. Tamojšia cesta sa v čase výdatnejšieho dažďa mení na malú rieku. A tá potom podmýva svah.

„Ono to nastalo vtedy, akonáhle sa začala nová výstavba nových domov. Voda, ktorá steká z vrchu, sa odklonila a všetko to skončilo tu,“ priblížila majiteľka poškodenej nehnuteľnosti Zuzana Jombíková.

„A práve tento jeden dom má to nešťastie, že je na samom konci, kde vlastne voda dotečie, tiekla aj pod ten pozemok,“ uviedla Mária Bednárová.

Manželia Jombíkovci bývajú vo svojom novom dome päť rokov. V októbri 2023 sa svah pod ich pozemkom začal nečakane zosúvať.

„Svah sa zosunul pomalinky a potom sa to zosunulo celé s tým, že zem zosunula aj stĺp vysokého napätia,“ povedala pani Jombíková a dodala, že je zvalený aj plot a všetko sa posunulo smerom až do potoka.

„Nestalo sa to našim zavinením, čiže sme sa obrátili na mesto, aby nám s tým pomohlo,“ dodala majiteľka poškodenej nehnuteľnosti.

Mimoriadna situácia

Sedemnásteho januára mesto Modrý Kameň vyhlásilo mimoriadnu situáciu. „Boli vydané pokyny všetkým majiteľom nehnuteľností, čo sú tam, aby zastavili všetky stavebné práce, aby sa nezaťažovali pozemky. Dostali príkaz zabezpečiť si odvod vody zo svojich pozemkov,“ ozrejmila primátorka Mária Bednárová.

„Len ide o to, že nám povrchová voda zhora nateká sem a vteká ďalej a tečie nám po ceste. Čiže bolo by dobré zastaviť vodu z hora,“ skonštatoval staviteľ domov Rudolf Brém.

Majitelia domov na hornej ulici na vlastné náklady vybudovali kanál a stekajúcu vodu odklonili. „Investor cesty, ktorá má byť príjazdovou cestou k domom, od roku 2013 od vydania stavebného povolenia doteraz tú cestu neurobil,“ informovala primátorka Modrého Kameňa.

Horná cesta patrí mestu. Investor dolnej cesty však tvrdí, že postupoval presne podľa schválenej projektovej dokumentácie. Vodu odvádza do potoka Krtíš, ktorý tečie pod svahom.

„Asfaltová cesta sa vie odvodniť rigolom, odtiaľ až do potoka už je vybudované vodohospodárske dielo a dole je výustny otvor,“ opísal Rudolf Brém. „Čo som mohol som spravil. Odchytávalo sa to,“ dodal.

Mesto spolupracuje s krízovým štábom

Havarijnú situáciu mesto rieši v spolupráci s krízovým štábom pri Okresnom úrade. „Našou úlohou je docieliť to, aby tou cestou netiekla voda smerom k domom, ale aby bola odklonená do potoka, aby sa nezopakovalo podmývanie, ako je teraz,“ ozrejmila primátorka Modrého Kameňa Mária Bednárová.

„Najmenej bolestivé, najjednoduchšie a najmenej finančne náročné riešenie je to, aby bola urobená dažďová kanalizácia,“ zhodnotil prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš Jozef Cuper.

Keďže však vznikla škoda na majetku, je tu otázka – kto sa dopustil chyby a kto ju zaplatí? Majiteľka nehnuteľnosti Zuzana Jombíková odhaduje výšku škody na 100-tisíc eur.

„Sú existujúce trhliny alebo sú nové trhliny, ktoré už predurčujú k tomu, že sa to odtrhne, čo sa teraz aj stalo. Tento týždeň, aj minulý týždeň sa už znova odtrhlo ďalšieho pol metra, čiže ono to pracuje stále,“ opísala pani Jombíková a dodala, že len na majiteľov sa to nechať nedá.  

„Každý sa snaží tlačiť na mesto, aby mesto robilo odstraňovanie všetkých závad, ale my dosah na súkromné pozemky nemáme,“ reagovala primátorka mesta.

„Pokiaľ zistíme zákonnú možnosť, že by mohlo dôjsť aj zo strany štátu k pomoci, tak k tejto pomoci pristúpime,“ povedal Cuper.

Problémom je geologické podložie

Zodpovednosť sa hľadá ťažšie. Dôvody, prečo situácia nastala, sú dnes už jasné. „Táto časť Prše v rámci Modrého Kameňa sa nachádza v zosuvovom území,“ objasnil Cuper.

Na území sa v minulosti nachádzala hnedouhoľná baňa. Nestabilné geologické podložie potvrdzuje Obhliadková správa svahovej deformácie v obci Modrý Kameň – Lokalita Prše, ktorú pripravil Štátny geologický ústav v januári. Ako jeden z ľudských faktorov, ktoré dnešný stav zapríčinili, spomína nevhodné nakladanie so zachytenými zrážkovými vodami.

„Podľa správy, ktorú sme dostali z geologického ústavu, ten sa jednoznačne vyjadril, že nie je to prírodného charakteru, že je to skôr stavebnou činnosťou,“ odôvodnila primátorka Mária Bednárová.

„Bola tam výrazná činnosť človeka a určité nedodržanie stavebných postupov. Nebolo tam dodržané všetko, čo sa týka územného plánovania,“ doplnil prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš Jozef Cuper.

Podľa Zuzany Jombíkovej sa mesto v roku 2008 zaviazalo, že celú poľnohospodársku pôdu odvedú, pretože je riziková. „Oni už vedeli, že voda, ktorá steká z hora, že ide sem hore. Tým, že sa začalo stavať, voda sa odklonila a bohužiaľ skončilo to na mojom pozemku,“ dodala.

Podľa Územného plánu mesta z roku 2008 mala byť do roku 2020 odvodnená poľnohospodárska pôda aj v časti Prše. „Žiaľ vlaňajší rok bol extrémne daždivý, boli tam tie prívalové dažde,“ podotkla primátorka mesta.

Mesto vs. obyvatelia

Obyvatelia časti Prše majú pocit, že mesto sa k zodpovednosti nehlási a nerobí všetko, čo je v jeho silách. „Na odvodnenie mestskej cesty by malo mesto zainvestovať a malo by sa pričiniť k tomu, aby táto náprava sa stala,“ skonštatovala Zuzana Jombíková.

„Je to aj v príslušnej dokumentácii Územného plánovania mesta, že bolo navrhnuté, aby bol urobený inžiniersko-geologický prieskum,“ upovedomil Ján Cuper.

„Ľudia ktorí si tam postavili domy pri realizácii stavebného konania, aj pri vydaní stavebného povolenia, nemali podmienku vytvorenia si inžiniersko-geologického prieskumu. Čo si myslím, že je na škodu, pretože by tam boli navrhnuté stavebné postupy, akým spôsobom tieto nehnuteľnosti postaviť,“ dodal.

„Keby mi povedali na začiatku, že sme v zosuvnom pásme a môže sa tam stavať, len tam musí byť inžiniersko-geologicky prieskum,“ poznamenal staviteľ domov Rudolf Brém. „Keby na začiatku bolo povedané, že ho potrebujem, tak mne to nebol problém dať vyhotoviť,“ dodal.

Primátorka Modrého Kameňa tvrdí, že ak by chcel niekto dokázať pochybenie stavebného úradu, bolo by to na súdne konanie. „Lebo nemyslím si, že je to len v stavebných povoleniach, keď šesť rokov stál dom a nestalo sa nič a zrazu sa niečo stane,“ dodala.

„Charakter Modrého Kameňa časti Prše nezmeníme, pretože geologické podložie sa nedá zmeniť. Ale jednoducho sa môžeme baviť o stavebných postupoch, ktoré vie človek a úrad ovplyvniť,“ zhodnotil prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš Jozef Cuper.

„Dovolím si tvrdiť, pokiaľ by boli v územnom plánovaní navrhnuté tieto inžiniersko-geologické postupy, tak myslím si samotné nehnuteľnosti ako také by do budúcna neboli ohrozované,“ doplnil.

Čaká sa na krok samosprávy

Prednosta okresného úradu vo Veľkom Krtíši uviedol, že teraz čakajú na krok samosprávy a na realizátora projektového diela – na vytvorenie dažďovej kanalizácie.

„Mesto sa pokúsi čo najrýchlejšie urobiť projekt odvodnenia hornej cesty,“ oboznámila primátorka Modrého Kameňa Mária Bednárová.

„My nemôžme s týmto kopcom vôbec nič robiť, kým sa celý nezastaví a neodvodní. Lebo ono to bude mať stále tendenciu posúvať sa a upadať a urobí to ešte väčšiu škodu ako teraz vznikla,“ podotkla majiteľka poškodenej nehnuteľnosti Zuzana Jombíková.

„Ťažko povedať, kto je teraz tým vinníkom. Ak príde k tomu a súd rozhodne, že mesto bolo zodpovedné, určite tú zodpovednosť na seba budeme musieť zobrať,“ uzavrela primátorka Mária Bednárová.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny