Na hlavný obsah

Šesť rád po ukončení štúdia: Aké sú vaše práva a povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Musíte sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne?

Šesť rád po ukončení štúdia: Aké sú vaše práva a povinnosti voči Sociálnej poisťovni?
Ilustračná snímka študentov. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Absolventi škôl každoročne po maturitách či štátniciach riešia dilemu, či sa v závere školského roka musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne (SP). Zaoberajú sa aj tým, kedy, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky.

Základná rada, ako sa po škole v tejto oblasti zorientovať, znie: Povinnosti voči Sociálnej poisťovni bezprostredne po ukončení štúdia študenti nemajú. Čakajú na ich až po uplatnení sa na pracovnom trhu podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú.

Ak začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. V prípade, že začnú podnikať, povinné poistenie im posúdi Sociálna poisťovňa až o rok – po podaní daňového priznania za rok 2024.

Ak idú pracovať alebo študovať do zahraničia, Sociálnej poisťovni to hlásiť nemusia. Ak sa tak sami rozhodnú, môžu si platiť sociálne poistenie sami dobrovoľne, priblížil hovorca SP Martin Kontúr.

Prvá rada: Po škole odchádzam do zahraničia/neplánujem ešte pracovať – nič neoznamujem

Ak si študent po škole plánuje užiť voľno, nepracovať, cestovať doma či po svete alebo na dlhšiu dobu odísť študovať či pracovať do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti (okrem poberateľa sirotského dôchodku, ktorý končí štúdium). Nemusí jej nič nahlasovať, ani sa registrovať a ani si platiť poistné na sociálne poistenie.

Druhá rada: Mám po škole nárok na podporu v nezamestnanosti? Nie, ak ste predtým neboli 730 dní dobrovoľne poistený

Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného.

Štát platí za študenta len zdravotné poistenie, ktoré mu zabezpečí zdravotnú starostlivosť (v prípade choroby, či úrazu, liečby a pod.). Zdravotné poistenie však nepatrí do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Tretia rada: Pre nárok na dávky je možné poistiť sa dobrovoľne už počas štúdia

Študent sa môže už od 16-tich rokov veku v Sociálnej poisťovni poistiť dobrovoľne na jednotlivé druhy poistenia.

Informácie o tom, ako na to, získa buď na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Dobrovoľné poistenie), telefonicky či mailom v Informačno-poradenskom centre alebo v príslušnej pobočke vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať napríklad nárok na dávky v nezamestnanosti. Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce.

Štvrtá rada: Končím/prerušujem štúdium a poberám sirotský dôchodok – oznámim to Sociálnej poisťovni

Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotského dôchodku. Ak študent-sirota poberá sirotský dôchodok, vo vlastnom záujme by mal Sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie štúdia. A to v prípade, ak ho zanechá predčasne alebo ak štúdium preruší.

Ak to neurobí, bude povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila navyše, keďže mu už nepatrili. Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, keď jeho poberatelia prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom. V prípade študenta to je ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

To, či sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Sociálna poisťovňa si to spravidla zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti.

Študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie o ukončení štúdia predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti-siroty študujúce v zahraničí.

Piata rada: Začínam po škole pracovať alebo brigádovať – povinnosti má môj zamestnávateľ

Viacerí absolventi škôl už majú jasno, že sa v najbližších mesiacoch budú chcieť zamestnať. Ak sa hneď po škole, respektíve po letných prázdninách študent zamestná na trvalý pracovný pomer alebo si nájde brigádu (uzavrie so zamestnávateľom príslušnú dohodu), nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Povinnosti zaňho bude automaticky plniť zamestnávateľ. Ten ho prihlási do Sociálnej poisťovne a bude zaňho platiť aj poistné na sociálne poistenie z dohodnutej mzdy (vymeriavacieho základu).

Šiesta rada: Začínam podnikať – povinnosti vzniknú až v roku 2025 podľa daňového priznania za rok 2024

Ak študent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné na sociálne poistenie mu vzniknú až na budúci rok (2025) podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2024.

V tom prípade mu vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov oznámi na budúci rok samotná Sociálna poisťovňa. Samozrejme, rovnako má možnosť na preklenutie najbližšieho roku zvoliť si podľa svojej situácie aj dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné platenie poistného sa mu zúročí v budúcnosti pre prípadný nárok na dávky (nemocenské, materské či dávku v nezamestnanosti) a zaráta sa mu aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

Téme sme sa v rozhovore s hovorcom Sociálnej poisťovne Martinom Kontúrom venovali aj v relácii RTVS Aktuálne :24:

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko