Na hlavný obsah

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako sto eur. Kto má na ňu nárok?

Zvyšuje sa aj maximálna výška dávky garančného poistenia.

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako sto eur. Kto má na ňu nárok?
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti.

Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 860 eur mesačne.

O 378 eur mesačne sa od 1. júla 2024 zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia. Tú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Výška maximálnej dávky v nezamestnanosti

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2024 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 457,50 eura (v súčasnosti je 1 329,10 eura). Pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 410,50 eura (v súčasnosti 1 286,20 eura).

Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 124 eur mesačne než tomu je do 30. júna 2024. Poberať ju možno najviac šesť mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2024. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od 1. júla 2024 nemení.

Kto má na dávku nárok

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti. To znamená – zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení. Nárok na dávku však môžu získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

Na posúdenie nároku na dávku nemá vplyv to, akým spôsobom ukončili pracovnoprávny vzťah (dohodou či výpoveďou). Ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa v roku 2024 priemerne mesačne vyplatila 38 776 dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 598,85 eura.

Zvyšuje sa maximálna výška dávky garančného poistenia

Od 1. júla 2024 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024) bola jej maximálna výška 3 912 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak podali návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2024 vyplatila 477 dávok garančného poistenia v priemernej mesačnej výške 2 713,44 eura.                                        

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko