Na hlavný obsah

Obyvatelia bratislavského Ružinova bojujú o parkovisko už roky. Developer má však iné plány

Problém sa začal už pred takmer 20 rokmi.

Obyvatelia bratislavského Ružinova bojujú o parkovisko už roky. Developer má však iné plány
Parkovisko v bratislavskom Ružinove. Foto: RTVS

Už takmer 20 rokov bojujú obyvatelia bratislavského Ružinova o parkovisko, ktoré tam vždy bolo a bolo verejné. Developer, ktorý pod ním kúpil pozemky, má však iný názor a iné plány. No zdá sa, že vytrvalosť obyvateľov a mediálna pozornosť prinášajú svoje ovocie. Kauze sa v relácii RTVS Občan za dverami venovala Monika Mannová.

Bytová výstavba v bratislavskom starom Ružinove sa začala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Problémy s parkovaním pre obyvateľov lokality Líščie Nivy v 80. rokoch vyriešila výstavba veľkého parkoviska.

„Keď sa to sídlisko stavalo bol zámer postaviť parkovisko. Jednoducho táto plocha bola určená ako parkovisko. Dokonca sa nachádza aj v mape Bratislavy,“ uviedol člen Združenia občanov Líščie Nivy-Palkovičova Ján Košiar.

„Parkovisko v zmysle právnych predpisov bolo vybudované ako súčasť komplexnej bytovej výstavby,“ informovala advokátka Združenia občanov Líščie Nivy-Palkovičova Alexandra Šumichrast Vicová.

Odvtedy tu stojí a obyvatelia sa pravidelne starajú o jeho údržbu a okolitú zeleň. Pozemok, na ktorom sa parkovisko nachádza však dnes už nepatrí mestu.

„Bohužiaľ, naozaj pred viac ako 10 rokmi mesto, za vtedajšieho primátora, odpredalo tento pozemok súkromnej spoločnosti, ktorá ho predala ďalej, Nový majiteľ tam plánuje výstavbu,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov Martin Chren.

Združenie bojuje už 20 rokov

Majiteľom pozemku je spoločnosť ZELENKA, ktorá na ploche určuje vlastné pravidlá a netají sa ani svojim zámerom na výstavbu na tomto mieste. Obyvatelia okolitých ulíc trpia nedostatkom parkovacích miest. Vzniklo združenie, ktoré už 20 rokov bojuje s developerom, aj s úradmi.

„V roku 2016 spoločnosť Zelenka, súčasný vlastník pozemkov, uzatvorila parkovisko a znemožnila prístup verejnosti k nemu. Takéto znemožňovanie užívania parkoviska verejnosťou nie je v poriadku zo strany spoločnosti Zelenka,“ vyhlásila advokátka združenia Šumichrast Vicová.

„Traja obyvatelia sme podali žalobu z toho dôvodu, že nám je upierané právo využívať tento priestor,“ oznámil člen Združenia občanov Líščie Nivy-Palkovičova Boris Čechval.

„Občianske združenie sa obracalo na štátne orgány so žiadosťou o riešenie vzniknutej situácie, avšak bezvýsledne. Medzi týmito orgánmi bola prokuratúra, verejný ochranca práv,“ ozrejmila Šumichrast Vicová.

„Parkovisko je, funguje a ešte teraz ho užíva niekto druhý a my čo sme tu 30 rokov môžeme parkovať tak akurát na nejakých 10 miestach pri bytovke, čo má 150 bytov,“ skonštatoval člen Združenia občanov Líščie Nivy-Palkovičova Štefan Salus.

So spoločnosťou Zelenka sme komunikovali osobne aj písomne. Pred uzávierkou reportáže nám však jej zástupca oznámil, že na naše otázky odpovedať nebudú.

Nedostatok parkovacích miest

Nedostatkom parkovacích miest v tejto lokalite trpia obyvatelia okolitých ulíc. Rovnako však návštevníci Centra služieb a divadla.

„Všetky prevádzky, veď tuto nikto nemá jedno parkovacie miesto prosím vás, však toto je úplne smiešne. Všetci musia parkovať tam kde je zakázané státie a parkovanie,“ uviedol člen Združenia občanov Líščie Nivy-Palkovičova Jozef Matúšek.

Združenie občanov upozorňuje, že samotné parkovisko je osobitnou stavbou, ktorá bola riadne skolaudovaná. Kúpou pozemku sa podľa nich developer nestal i vlastníkom parkoviska. Napriek tomu ho využíva ako platenú parkovaciu plochu.

„Majiteľ pozemku namontoval rampy, prenajal ho a vyberá tam poplatok. Pomáha to najmä obyvateľom, ktorí tu žijú a nemajú trvalý pobyt. Sme presvedčení, že tým, že to parkovisko je mestské, tak by to malo byť parkovisko v rámci parkovacej politiky,“ vyhlásil starosta Ružinova Martin Chren.

„Podľa nášho názoru tam tieto rampy nemali byť dosadené,“ povedal hovorca Magistrátu mesta Bratislavy Peter Bubla.

„Hlavné mesto prikázalo odstrániť tie rampy, avšak okresný úrad ako nadriadený orgán jeho rozhodnutie zrušil. Sme presvedčení, že nezákonne. Pozerali len na vlastníctvo pozemku,“ dodal Martin Chren.

Komu patrí pozemok?

Pozemok a stavba na pozemku. Vyvstáva tu zásadná otázka. Aký má parkovisko status a komu vlastne patrí?

„Máme za to, že magistrát predal pozemok, na ktorom je stavba, to parkovisko. Myslíme si, že majú užívať občania a bývajúci v tejto lokalite,“ uviedla členka Združenie občanov Líščie Nivy-Palkovičova Eva Voleková.

„Mesto je vlastníkom a oni tvrdia, že vlastníkom je developer. Tá inžinierska stavba vyžadovala týždne, mesiace, roky, než sa to dokončilo, veď tam je verejné osvetlenie, šachty,“ povedal Jozef Matúšek.

„Cestný zákon a rozhodnutia súdov považujú pozemnú komunikáciu a pozemok, ktorý je pod pozemnou komunikáciou za dve samostatné veci. Pozemnú komunikáciu považujú za samostatnú stavbu. Miestne komunikácie môžu byť výlučne vo vlastníctve obce. To znamená, že parkovisko Palkovičova môže byť len vo vlastníctve mesta Bratislava,“ informovala advokátka Šumichrast Vicová.

„Cestnú komunikáciu nemôže predávať ani primátor, ani zastupiteľstvo, toto je obrovská chyba,“ povedal Jozef Matúšek.

Tá chyba sa podľa všetkého stala predajom pozemku pod parkoviskom. „Úspech závisí aj od toho, v akej miere sa mesto Bratislava bude usilovať o ochranu tohto parkoviska ako svojho majetku,“ ozrejmila advokátka Šumichrast Vicová.

Treba povedať, že s odstupom času vnímame rozhodnutie vtedajšieho vedenia mesta o predaji tohto pozemku, za nie veľmi šťastný,“ skonštatoval hovorca Magistrátu Peter Bubla.

Obyvatelia sa obávajú developerských plánov vlastníka pozemku pod parkoviskom. Teraz žiadal o výrubové konanie. Pomaly ale iste chystá svoj projekt, s ktorým my jednoznačne nesúhlasíme,“ zdôraznila Eva Voleková.

Výrub stromov

Medzi sídliskom a hlavnou cestou rastie mnoho vysokých stromov. Ak by sa na tomto mieste zrealizoval developerský projekt, stromy by padli za obeť výstavbe. Sú to zdravé stromy a chcú nám tu zastavať kúsok zelene ktorý tu máme,“ uviedol Jozef Matúšek.

Mestská časť nesúhlasila s výrubom stromov, výstavba je podľa nás v rozpore s územným plánom. Sme presvedčení, že by tu malo zostať parkovisko, maximálne nejaký maximálne 2-podlažný garážový dom,“ vyhlásil starosta Martin Chren.

Hlavné mesto aj Ružinov vydali k výstavbe zamietavé stanovisko. Nikomu nemôžete zabrániť, aby nakreslil kresbičku domu, ale tento dom nemá zatiaľ žiadne povolenia, nemá ani osvedčenie o súlade s územným plánom a nemôže tu vyrásť,“ dodal Martin Chren.

Problém začal už dávnejšie

Problém zdá sa začal pred dvadsiatimi rokmi. Predaj pozemku pod parkoviskom na základe dokumentov a dôkazov nebol podľa Združenia občanov v poriadku. Občania zistili, že v územnom pláne mesta sa pred jeho schválením zmenila funkcia využitia – práve na tejto malej ploche – na občiansku vybavenosť, ktorá výstavbu umožňuje. 

Predmetným geometrickým plánom sa vytvorili nové pozemky a samozrejme kataster to zaregistroval. Tým pádom sme na šikmej ploche, pretože to nie je pravda. Žiadne novovytvorené pozemky sa neurobili, len sa zmenili parcelné čísla,“ vysvetlil Jozef Matúšek.

V každom prípade, aj v spolupráci s mestskou časťou, sme v rokovaní s vlastníkom a snažíme sa nájsť riešenie tejto situácie, aspoň dočasnej, kým by prišlo k riešeniu vlastníctva pozemku ako takého,“ povedal hovorca Magistrátu mesta Bratislavy Peter Bubla.

Medzičasom boli získané dokumenty, ktoré potvrdzujú, že parkovisko je samo o sebe stavba, ktorá bola riadne skolaudovaná,“ informoval starosta Ružinova Martin Chren.

Preukazujú, že plocha parkoviska, vrátane lapača olejov, osvetlenia a podobne bola vybudovaná cez riadne stavebné konanie. Je to stavba, ktorá je vo vlastníctve mesta. Toto zásadne zmenilo aj situáciu,“ upozornil Peter Bubla.

Dlhoročné úsilie

Keď máte na pozemku dom, tak nikto nemôže a len tak ho zbúrať a postaviť tam namiesto neho druhý. To isté platí aj o stavbe parkoviska. Developer určite nemôže stavať na cudzej stavbe,“ povedal Martin Chren.

Usilujeme sa nájsť riešenie, napríklad vysporiadania pozemku, zámeny a podobne, aby táto situácia bola vyriešená aj do budúcnosti,“ informoval hovorca Magistrátu Bratislavy Peter Bubla.

Bude aj vlk sýty, aj ovca celá? Možno. Aké pozemky mesto spoločnosti namiesto parkoviska ponúklo, zatiaľ nevieme. V každom prípade – vďaka dlhoročnému úsiliu, to tentoraz pravdepodobne dopadne v prospech občanov a veci sa uvedú na správnu mieru.  

Právo je na našej strane, pôjdeme ďalej. Vieme, že nemôžeme prehrať,“ uzavrel predseda združenia občanov Jozef Matúšek.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko