Na hlavný obsah

Pán Vladimír žil 30 rokov v domnienke, že vlastní garáž. Keď ju chcel darovať, zistil, že to tak nie je

Občan pri jednoduchom procese darovania prišiel na reťazec problémov.

Pán Vladimír žil 30 rokov v domnienke, že vlastní garáž. Keď ju chcel darovať, zistil, že to tak nie je
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Pán Vladimír kúpil ešte v roku 1992 garáž. Má riadnu kúpnu zmluvu z tých čias, celý prevod zveril do rúk právnika a vyše 30 rokov garáž používal. Keď ju však chcel darovať dcére, zistil, že má problém.

V domnienke, že ide o jednoduchý omyl a zámenu, začal pán Vladimír pátrať po panej, ktorá by mala byť zapísaná ako vlastníčka jeho garáže. Síce s problémami, ale predsa len sa mu podarilo s ňou skontaktovať.

„S tým návrhom, že by sme si to mali vymeniť. Ja pôjdem do jej a ona do svojej pôvodnej. Tak mi povedala, že to asi nepôjde, lebo ona tiež užíva garáž, ktorá nie je jej ani moja, ale ďalšej tretej osoby,“ priblížil majiteľ spornej garáže Vladimír Bárta.

Zaujímavé je, že za dlhé roky nikto na nesúlad neprišiel, hoci všetci majitelia platili a dodnes platia miestne dane.

„Pre daňové účely nie je podstatné, či je stavba na liste vlastníctva alebo nie. Nie je podstatné ani to, že sa stavba prestala užívať. Ak sa prestala užívať ako garáž, aj tak sa zdaňuje,“ vysvetlila hovorkyňa mestského úradu v Banskej Bystrici Zdenka Marhefková.

„Som vlastníkom garáže, ktorú 30 rokov užívam, alebo nejakej inej, kde je moje meno, niekde tamto za chrbtom, v ktorej som vôbec nebol,“ skonštatoval Bárta.

„Máme v katastri nehnuteľností zaevidovaný len pozemok pod stavbou a stavba doteraz nebola zaevidovaná. Pritom Okresný úrad odbor katastra nie je ten orgán, ktorý by mal z vlastnej iniciatívy vyzývať vlastníkov a oprávnené osoby na to, aby predložili príslušné listiny na zápis do katastra nehnuteľností. To je vecou vlastníka nehnuteľnosti,“ ozrejmila Ľubomíra Šoltýsová z Úradu geodézie a katastra SR.

Kde nastala chyba pri určovaní vlastníka garáže zisťoval v relácii RTVS Občan za dverami redaktor Miro Lupták:

Proces jednoduchý len na pohľad

Pán Vladimír je podľa svojich vlastných zistení papierovým majiteľom garáže – tak je to zapísané v katastri. Podľa kúpno-predajnej zmluvy však vlastní garáž s iným popisným číslom. Keďže ide zrejme o reťazový problém, obrátil sa na kataster a na mesto, aby zistil, ako má postupovať, aby sa veci dali do poriadku.

„Zápis nehnuteľnosti na list vlastníctva je v kompetencii katastra na podnet vlastníka, ktorý musí predložiť potrebné dokumenty,“ informovala Zdenka Marhefková.

„Zápisy sa vykonávajú na základe zmlúv, verejných a iných listín,“ doplnila Ľubomíra Šoltýsová.

Na prvý pohľad jednoduchý proces nie je vôbec taký jednoduchý. Je veľký rozdiel v  tom, či nastala chyba na strane katastra, alebo v listinách ešte pred zápisom na listy vlastníctva.

„Podľa zásady materiálnej publicity katastra platí, že údaje katastra vrátane údajov o vlastníkovi sú záväzné a hodnoverné, ak sa nepreukáže opak,“ uviedol nezávislý advokát Peter Múkera ml.

„Prešetrením na príslušnom Okresnom úrade – katastrálnom odbore bolo zistené, že ani v jednom prípade nedošlo k pochybeniu katastrálneho odboru,“ informovala Ľubomíra Šoltýsová.

„Chyba nastala v tom, že vlastníci aj keď mali pridelené evidenčné čísla, nepredložili ich na zápis do katastra nehnuteľností,“ podotkla Marhefková.

Reťazová reakcia

Vo vyše 30-ročnej kúpnej zmluve však jasne stojí, že pán Vladimír kupoval nielen parcelu, ale aj samostatnú stavbu, teda garáž s popisným číslom 3427.

„Problém mohol nastať aj pri Registri obnovenej evidencie pozemkov a keď sa údaje o stavbách prepísali z pôvodných pozemkovo-knižných vložiek na listy vlastníctva bez zapísania stavby,“ pripomenula hovorkyňa mestského úradu v Banskej Bystrici Zdenka Marhefková.

„Bolo uvedené, že takýchto prípadov je viac a že ide o reťazovú reakciu. Bohužiaľ bez bližšieho určenia sa k tomu nevieme vyjadriť,“ informovala Ľubomíra Šoltýsová z Úradu geodézie a katastra SR.

„Len čo ja viem, tak už sú v tom asi štyria ľudia – taký reťazec. Ale kataster sám priznáva, že takto postihnutých je možno 20 ľudí z 50, možno 80 majiteľov garáží. Možno tretina je takto „počendžovaná“ a ľudia nie sú vo svojich, lebo tam je iný človek,“ povedal majiteľ spornej garáže Vladimír Bárta.

„Dotknutým vlastníkom odporúčam, aby sa kontaktovali. Údaje na seba nájdu na liste vlastníctva. A následne aby preverili, či došlo k chybe v činnosti katastra alebo na jednotlivých listinách, ktoré boli podkladom pre zápis vlastníckych práv,“ poradil nezávislý advokát Peter Múkera ml.

Ďalší problém môže spôsobiť nepredvídaná udalosť

Kontaktovať sa medzi vlastníkmi navzájom je zložité. Ide totiž  o staré stavby, ktoré už ľudia viac ako na parkovanie áut používajú ako sklady starých vecí a teda tam chodia zriedka.

„Tu sa už väčšinou neparkujú autá. Tu desať rokov nestretnete majiteľa, že by tu bol. Myslím si, že riešenie je v tom, že sa „otočíme“. Taká trojitá rošáda by som povedal. Proste ja pôjdem do svojej pôvodnej, on do svojej pôvodnej a pani sa vráti tam, kde je písaná. Toto je jediné riešenie, ktoré sa tu ponúka,“ zhodnotil Vladimír Bárta.

„V prípade, ak sa nedohodnú a budú mať pocit, že sú majiteľmi inej garáže, tak im nezostáva iné, len podať žalobu na určenie vlastníckeho práva na súd. A súd rozhodne, kto je vlastníkom čoho,“ podotkol Peter Múkera ml.

Nejde celkom o banalitu, ako sa zdá na prvý pohľad. Môže napríklad dôjsť k ďalšiemu zlému prevodu, alebo ešte horšie, k nejakej nepredvídanej udalosti.

„V budúcnosti napríklad, keby som tú garáž chcela ďalej darovať alebo predať, tak by som to vlastne nemohla,“ poznamenala dcéra majiteľa spornej garáže Martina Bártová.

„Alebo si predstavte, že by vznikla nejaká živelná katastrofa, napríklad požiar. Policajti sa nedostanú dnu, lebo idú za tým človekom, ktorý je písaný ako majiteľ a ten nemá kľúče. To sú veľmi nepríjemné veci,“ upozornil Bárta.

Čierny Peter

Katastrálny úrad teda zapisuje veci na základe predložených listín. Ale prečo potom nesedia údaje z kúpnych zmlúv? Zistiť to po troch desaťročiach zrejme nie je ľahké. No Čierny Peter zostáva na vlastníkoch.

„Ak nehnuteľnosť prešla určitým historickým vývojom, tak treba mať na pamäti, že nie všetky údaje o nej musia byť na jednom liste vlastníctva,“ pripomenula Ľubomíra Šoltýsová.

„Odporúčame vlastníkom skontrolovať si svoje listy vlastníctva vo verejne prístupných evidenciách, ako napríklad katasterportal.sk, nakoľko sa vlastníci mohli už niekoľkokrát zmeniť. Prístup k údajom má pritom len kataster nehnuteľností. A zároveň zlegalizovať hotovú stavbu aj pre právne účely,“ uviedla Zdenka Marhefková.

„Úrady sú spokojné a vy občania si to riešte. Plaťte dane a riešte si to,“ uzavrel Vladimír Bárta.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko